Voit hakea ohjelmahakuun 3.10. - 9.12.2022 klo 23:59

Oulu2026-kulttuuriohjelma tähtää pysyvään kulttuuri-ilmastonmuutokseen ja kulttuurin tuomaan positiiviseen kehitykseen pohjoisessa Suomessa.

Syksyn 2022 ohjelmahaussa haetaan erityisesti projekteja, jotka vaativat pidemmän valmistelu- tai toteutusajan. Kulttuuriohjelman valinnoissa huomioidaan kulttuuripääkaupunkitoiminnan arvot ja tavoitteet. Yksittäisten projektien tulee toteuttaa kulttuuri-ilmastonmuutosta yhden tai useamman Oulu2026-teeman kautta.

Projekteissa tulee huomioida yhdenvertaisuus ja kestävän kehityksen periaatteet. Arvioinnissa tarkastellaan projektien ja toteuttajatahojen ammattimaisuutta, projektin laatua ja realistisuutta, sekä arvioidaan, edistääkö projekti vuorovaikutusta esimerkiksi erilaisten toimijoiden, yleisöjen, ryhmien, kulttuurien tai toimialojen välillä. Lisäksi arvioinnissa huomioidaan projektin pitkän aikavälin vaikutukset, eurooppalaisen ulottuvuuden toteutuminen ja avautuminen laajemmalle yleisölle.

Ohjelman tulee toteutua kokonaan tai osittain Oulu2026-toteutusalueella paikallisten, alueellisten ja/tai kansainvälisten tahojen toimesta, ja projektien toiminnallinen pääpaino tulee olla kulttuuripääkaupunkivuodessa 2026. Suunnitelmien tulee olla valmiustasoltaan sellaisia, että hakijataho pystyy toteuttamaan ne itsenäisesti. Ohjelmahaussa etsitään ainutkertaisia taiteen ja kulttuurin tekoja, ja haun kautta ei rahoiteta organisaatioiden ja toimijoiden vakiintunutta perustoimintaa.

Kriteerien täyttyminen on edellytys projektien valinnalle osaksi kulttuuriohjelmaa, mutta niiden täyttyminen ei takaa valintaa. Kulttuuriohjelmaan valittavissa projekteissa huomioidaan myös taiteenalojen välinen tasapaino, alueellisuus sekä projektien asettuminen osaksi kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmakokonaisuutta.

Tutustu kriteereihin ja arviointiperusteisiin tarkemmin hakijan oppaassa: https://oulu2026.eu/hakijan_opas_final/.

Lue lisää ja tutustu tarkempiin hakuohjeisiin: https://oulu2026.eu/ohjelmahaku/