Helsingin kaupunki myöntää 3,5 miljoonaa euron lisämäärärahan kulttuurin ja vapaa-ajan toimijoille koronasta elpymiseen. Liikuntaseuroille ja muille alan toimijoille osoitetaan määrärahasta 1,05 M€, nuorison toimijoille 0,33 M€ ja kulttuurin toimijoille 2,12 M€. Asiasta päätti kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kokouksessaan 7.9.2021.

Kulttuurin avustuskokonaisuudessa painotetaan helsinkiläisten yhteisöjen hankkeita, joilla on työllisyyttä ja alan toimijoiden hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Lisäksi painotetaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa tukemalla taiteen perusopetuksen toimijoita ja niiden osalta erityisesti taiteenlajeja, jotka ovat kärsineet eniten korona-pandemian vaikutuksesta opetukseen.

Hakuaika: 20.9.–8.10.2021.
Infotilaisuus Teamsin välityksellä: 20.9. klo 15–16:30 ja ke 22.9. klo 15–16:30.

 

Lisää infoa (linkki)