Kuvataiteilija Kulttuuriympäristöt taiteen ja yhteisöllisyyden paikkoina -hankkeeseen

 

Etsimme yhteisötaiteen menetelmät hallitsevaa kuvataiteilijaa luotsaamaan hanketta K.H.Renlundin museoon. Museo toimii Keski-Pohjanmaan alueellisena vastuumuseona, ja hankkeen toimintaympäristönä on Kannuksen Mäkiraonmäellä sijaitseva museo- ja kulttuurikeskus, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö. Taiteilija tulee työskentelemään osana paikallisyhteisöä, ja ensisijaista kohderyhmää on vapaaehtoiskenttä, kuten yhdistykset.

 

Hankkeessa kulttuuriympäristöä tehdään näkyväksi taiteen paikkana. Tämä tapahtuu toteuttamalla teos yhteisötaiteen menetelmin hankkeeseen valittuun kulttuuriympäristökohteeseen, Mäkiraonmäelle. Tarkoitus on, ettei teoksesta jää pysyviä merkkejä ympäristöön, vaan toteutus on elinkaareltaan lyhyt. Etusijalle nousevatkin yhteisöllinen prosessi ja kulttuuriympäristön merkitysten liikkeelle laittaminen taiteen keinoin. Teoksen tai työskentelyn välinettä ei ole määritelty ennakkoon, vaan toteutusmuoto voi sijoittua esimerkiksi kuvataiteen laajentuneelle kentälle mukaan lukien valotaiteen, äänitaiteen ja soveltavan taiteen.
 

Hankkeeseen palkattavan taiteilijan vastuulla on suunnitella sekä toteuttaa teos kulttuuriympäristökohteeseen tai kohdetta lähtökohtanaan käyttäen yhteistyössä hankkeen sidosryhmien kanssa. Taiteilija myös dokumentoi projektin kulkua sekä tuottaa prosessikuvauksen, joka toimii työkaluna vastaaville projekteille hankkeen päätyttyä. Lisäksi taiteilija osallistuu hankeraportointiin sekä hankkeen näkyvyyden edistämiseen.

Ammatillisten museoiden innovatiivista hanketta tukee Museovirasto.

Odotamme hakijalta:

 • Näkemyksellisyyttä sekä toteuttamiskelpoista ideaa yhteisöllisesti rakentuvalle teokselle osana kulttuuriympäristökohdetta
 • Kykyä suunnitella, aikatauluttaa ja toteuttaa taideprojekti hankkeen aikataulussa ja budjetissa sekä vastata osaltaan hankkeen tavoitteiden toteutumisesta
 • Hyviä yhteistyötaitoja erilaisten ryhmien kanssa ja kokemusta yhteisötaiteen menetelmistä
 • Itsenäistä työotetta ja joustavuutta
 • Korkeakoulututkintoa taiteen alalta
 • Oman auton käyttömahdollisuudesta on etua
   

Tarjoamme:

 • Kuukausipalkan 2 400 € / kk neljälle kuukaudelle, työaika 36 h 15 min / vko.
 • 5 000 euron tuotantobudjetin, minkä lisäksi hankkeessa huomioidaan matka-, vuokra- ja laitekulut
 • Työpisteen laitteineen museon toimistolla Kokkolassa sekä työyhteisön tuen
 • Mahdollisuuden etätyöhön projektin suunnittelu- ja raportointivaiheessa
 • Tukea tiedottamiseen
 • Tukea yhteistyön käynnistämiseen paikallisyhteisön kanssa
 • Yhteistyötahon kanssa pyrimme järjestämään tilan, jossa voi toteuttaa esimerkiksi työpajoja ja keskustelutilaisuuksia
   

Työ alkaa 1.8.2022 tai sopimuksen mukaan.

Työpaikan sijainti:

Mäkiraonmäki, Mäkiraontie 1, 69100 Kannus. Kohde sijaitsee keskeisellä paikalla, palveluiden ja valtatien 28 välittömässä läheisyydessä. Kohteeseen on alle kilometrin matka Kannuksen rautatieasemalta.

Mäkiraonmäkeen voi tutustua valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä osoitteessa: www.rky.fi

Lisätietoa sekä virtuaalikierroksen tarjoaa puolestaan seuraava sivu: https://kannus.fi/vapaa-aika/kulttuuri/museot/makiraonmaen-rakennukset-2/

Museon toimisto sijaitsee osoitteessa Vingenkatu 18 A, 67100, Kokkola.

Näin haet:

Hakemukseen, jota ei palauteta, tulee liittää hakemuksen ja CV:n lisäksi alustava projekti-idea hanketta varten. Hakemuksen ottaa vastaan museotoimenjohtaja Kristina Ahmas sähköpostitse kristina.ahmas(at)kokkola.fi 24.5.2022 mennessä.

Haastattelut pyritään järjestämään viikolla 22. Haastattelut toteutetaan etäyhteyksin.

Lisätietoja antaa aluetaideamanuenssi Anniina Kiiskinen 040 8068 126 tai anniina.kiiskinen(at)kokkola.fi.


www.kokkola.fi/museot