Kuvanveisto on yksi keskeisistä osaamisalueista kuvataiteen koulutuksessa. 

LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutti kouluttaa kuvataiteilijoita suomalaiseen ja kansainväliseen työelämään ja vaikuttajiksi yhteiskuntaan. Kuvanveiston lehtori opettaa osaamisalueensa keskeisiä opintojaksoja sekä vastaa koulutuksen kehittämisestä työelämän tarpeet huomioiden. Hän toimii kuvataiteen monipuolisena tutkinto-opiskelijoita ohjaavana opettajana joka huolehtii paitsi opintojen edistymisestä myös opiskelijoiden urapolusta kohti työelämää. Tehtävään kuuluu kuvataiteen koulutuksen kehittämistä koskevia tehtäviä sekä oleellisena osana ammattikorkeakoulun tutkimus, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa. Työhön kuuluu julkaisutoimintaa. 

Opetuskokemus sekä pedagoginen pätevyys katsotaan hakijan eduksi. Pedagogiset opinnot (AmO) voit suorittaa myös aloitettuasi tehtävässä. Arvostamme vahvoja ammatillisia verkostojasi ja mahdollista kokemusta hanketoiminnasta. Katsomme eduksi myös muiden taiteen tekniikoiden osaamisen. 

Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Lisäksi pyydämme haastatteluun kutsuttavilta hakijoilta kattavan portfolion, jonka avulla arvioidaan hakijan valintakelpoisuus opettajan toimeen (asetus ammattikorkeakouluista 2014/1129 17§ mukaisesti).

Tarjoamme merkityksellisen työn ja osaavien kollegoiden verkoston jatkuvasti kehittyvässä ja uudistuvassa ammattikorkeakoulussa. Tuemme kaikkia työntekijöitämme ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan. Tehtävä edellyttää matkustamista: Pääasiallinen työpaikka sijaitsee Lappeenrannassa, mutta osa tehtävistä voi sijoittua myös Lahteen tai toteutetaan verkko-opetuksena.

Työ on 50 % kokonaistyöajasta, 800 tuntia. Työ alkaa 1.10.2021 tai sopimuksen mukaan. Tehtävä on vakituinen ja se täytetään kuuden kuukauden koeajalla sopimuksen mukaan. Palkkaus määräytyy voimassa olevan työehtosopimuksen mukaisesti.

Jätä hakemuksesi ja ansioluettelosi sähköisen järjestelmämme kautta 10.8.2021 klo 23:59 mennessä. 

Hakemus ja lisää infoa (linkki)