Suomen Mitalitaiteen Kilta järjestää suomalaisille ja Suomessa pysyvästi asuville kuvataiteilijoille ja kuvataiteen opiskelijoille vuoden 2022 vuosimitalin suunnittelukilpailun. Kilpailussa noudatetaan Suomen Taiteilijaseuran sääntöjä ja seuraavia määräyksiä:

1 Kilpailu toteutetaan yleisenä kilpailuna. Yleensä mitalien toteutusmateriaali on pronssi, mutta muutkin materiaalit ovat mahdollisia edellyttäen, että mitali on teknisesti toisinnettavissa kohtuullisin kustannuksin. Ehdotukseen on liitettävä selvitys materiaalista ja valmistustekniikasta. Lyötynä mitalia ei toteuteta.

2 Tullakseen otetuksi kilpailussa huomioon kilpailuehdotuksesta tulee valmistaa hahmomalli. Sen materiaalia ei rajata, mutta se tulee olla toteutettu vaaleasta, kohtuullisen kestävästä materiaalista, kuten kipsistä. Yksivärisen ehdotuksen lisäksi mukaan voi liittää erillisen viimeistellyn mallikappaleen, mutta myös sanallinen kuvaus mahdollisesta patinoinnista tai muusta pintakäsittelystä riittää. Ehdotus tulee jättää yhtenä (1) kaksipuolisena kappaleena niin, että etu- ja takasivu (a/b) sekä mitalin oikea asento on selvästi merkitty. Yksipuoliset ehdotukset hylätään. Ehdotuksen ulottuvuus (pisin mitta tai lävistäjä) saa mistä tahansa kohdasta mitattuna olla korkeintaan 120 mm. Ehdotuksen on siis sovittava missä tahansa asennossa annetun maksimimitan rajoihin.

3 Kilpailun palkintolautakunnan muodostavat Mitalitaiteen Killan hallituksen nimeämät kolme jäsentä (Erkki Kannosto, Tapio Suominen ja Juha Kokkala) sekä kaksi Suomen Taiteilijaseuran nimeämää tuomarijäsentä (Anssi Taulu ja Tiina Raitanen). Palkintolautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Sihteerinä toimii Marjut Villanueva. Palkintolautakunta painottaa arvioinnissaan ehdotusten taiteellisia ja teknisiä ansioita sekä kokonaisuuden toimivuutta mitalina.

4 Kilpailussa noudatetaan kilpailusalaisuutta, joten jokainen kilpailuehdotus on varustettava nimimerkillä. Mukana on seurattava samalla nimimerkillä varustettu suljettu kirjekuori, joka sisältää tekijän yhteystiedot. Vain palkittujen ehdotusten nimimerkkikuoret avataan.

5 Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot: I palkinto 2 400 €, II palkinto 1 300 € ja III palkinto 800 €. Yksimielinen palkintolautakunta voi jakaa palkintosumman toisinkin; palkintojen lukumäärä on tällöin kuitenkin säilytettävä. Vuosimitalina toteutettavan ehdotuksen tekijälle maksetaan lisäksi 300 € korvaus ehdotuksen toteutusoikeuksista ja toteutuksen valvonnasta. Palkinnoille on haettu verovapautta.

6 Lopullisen päätöksen teoksen tilaamisesta tekee Suomen Mitalitaiteen Killan hallitus, jolla on oikeus tilata vuosimitali minkä tahansa kilpailussa palkitun ehdotuksen pohjalta.

7 Kilpailuaika päättyy perjantaina 25.2.2022, joka on myös viimeinen postituspäivä. Ehdotukset lähetetään postitse TAMPEREEN TAIDEMUSEOON osoitteella Marjut Villanueva TAMPEREEN TAIDEMUSEO Puutarhakatu 34 33230 Tampere Ehdotukset voi myös tuoda samaan osoitteeseen perjantaina 25.2.2022 klo 14–18. Ulkomailta lähetettyjen ehdotusten pitää olla perillä kilpailun päättymispäivänä perjantaina 25.2.2022. Lähetyksiin merkitään vastaanottajan yhteystiedoksi Marjut Villanueva(at)tampere.fi, puh. +358 40 800 4976.

8 Kilpailuehdotukset valokuvataan. Osallistumalla kilpailuun taiteilija valtuuttaa Killan julkaisemaan ehdotuksen kuvan Mitalitaiteen vuosikirjassa ja Mitalitaiteen Killan verkkosivuilla. Vain palkittujen ja lunastetun ehdotusten tekijätiedot saatetaan julki. Kilpailuehdotusten tekijän- ja omistusoikeudet säilyvät taiteilijalla.

9 Kilpailun tulokset julkistetaan maanantaina 21.3.2022. A- ja B-luokkaan sijoittuneet kilpailuehdotukset esitellään Killan nettigalleriassa sekä Killan kevätkokouksessa, jonka aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin. Ehdotukset ovat noudettavissa kevätkokouksen yhteydessä tai erikseen ilmoitettavana aikana Killan toimistosta (Koroistentie 5 A, Helsinki). Sen jälkeen ehdotukset tuhotaan.

10 Kilpailuohjelmia on saatavissa Galleria Sculptorista (Eteläranta 12, Helsinki), Tampereen taidemuseosta sekä Mitalitaiteen Killasta. Ohjelma julkaistaan myös Killan verkkosivuilla osoitteessa www.mitalitaide.fi.

11 Kilpailua koskeviin tiedusteluihin vastaa kysymyksiin vastaa 18.2.2022 saakka Killan puheenjohtaja (puheenjohtaja.mitalikilta(at)gmail.com), joka toimii myös palkintolautakunnan ja osallistujien välisenä yhteyshenkiönä. Vastaukset julkaistaan Killan verkkosivulla www.mitalitaide.fi. Suomen Mitalitaiteen Kilta ry