Hakuaika 4.10.2021-24.10.2021.
Haettavana ovat seuraavat residenssijaksot:

KEVÄT:
2 viikkoa tammikuussa 17.1. - 31.1.2022
1-2 kuukautta helmi-kesäkuussa (*poislukien maaliskuu)


KESÄ:
1 kk perheille tai työryhmille/kollektiiveille heinäkuussa 
SYKSY:


1-2 kuukautta syys-marraskuussa
2 viikkoa joulukuussa 02.12. - 16.12.2022
 
Hakemusten viimeinen jättöpäivä on 24. lokakuuta 2021
Ilmoitamme valinnoista kaikille hakijoille 17. marraskuuta mennessä.


Mustarinda on vuodesta 2009 lähtien muodostunut monilajinen yhteisö. Yhteisön ihmiset ja sen muunlajiset osalliset ovat punoutuneet yhteen talon, saunan, puutarhan, pihan, vaaranlaen metsän ja sen suon sekä vesialueiden kautta.Yhdessä vaaran pysyvien asukkien kanssa, Mustarinda on ryhmä taiteilijoita, talonpitäjiä, paikallisia kävijöitä, ylläpitäjiä, kunnostajia, rakentajia sekä muunlaisia tutkijoita, jotka viipyvät siellä eripituisia ajanjaksoja ja kasvattavat paikkaan omanlaistaan juurta. Yhteisenä tavoitteenamme on edistää ekologista jälleenrakennusta, luontojen ja kulttuurien monimuotoisuutta sekä tieteen ja taiteen yhteyttä.

Mustarindan toiminnan ytimessä ovat nykytaide, rajat ylittävä tutkimus, käytännön kokeilut, viestintä, kasvatus ja tapahtumat. Mustarinda-seura kurottelee kohti jälkifossiilista kulttuuria yhdistämällä tieteellistä tietoa ja kokemuksellista taiteellista toimintaa.

Tulevina vuosina Mustarinda-seura pyrkii aktiivisesti haastamaan tutkimuksen tekemisen ja tiedon jakamisen konventioita. Työskentelemme etsien pitkäjänteisiä, ekologista jälleenrakentamista mahdollistavia, tekemisen ja jakamisen tapoja, jotka pyrkivät katsomaan näkyvillä olevien lähivuosien kiertoa kauemmas - kohti mahdollisia tulevaisuuksia. 

Kutsumme hakijan ajattelemaan yhdessä meidän kanssamme, niin residenssin aikana kuin sen jälkeenkin. Tämä ei kuitenkaan ole temaattinen pohja, johon hakemus olisi sovitettava, vaan residenssi on hakijan omaa praktiikkaa, prosessia, fokusta, kehittymistä ja sen tarvitsemaa tilaa sekä aikaa varten ja hakemukset käsitellään sitä ajatellen.

Avoin haku residenssiin on suunnattu laajasti monen alan tekijöille taiteilijoista kasvattajiin, aktivisteihin ja tutkijoihin ym.

 

Lisää infoa (linkki)