In English below

Olga ja Vilho Linnamon Säätiö edistää luovaa työskentelyä, uutta ajattelua ja yhteiskunnallista toimintaa jo kuudetta vuosikymmentä jakamalla apurahoja ja avustuksia taiteen ja tieteen tekijöille sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säätiön toiminnan painopiste on kerran vuodessa järjestettävissä teemahauissa.

Apurahat ovat haettavissa vuosittain toukokuussa: seuraava apurahahaku on 9.– 31.5.2022.

Hakuilmoitus julkaistaan vuosittain huhtikuun loppupuolella säätiön verkkosivuilla osoitteessa: www.linnamonsaatio.fi

Säätiö jakaa apurahoja vuorovuosin eri tahoille: parillisina vuosina taiteilijoille ja parittomina tieteen tekijöille. Apurahoista päättää säätiön hallitus vuosittain vaihtuvan asiantuntijaryhmän esitysten perusteella. Yhteisöille ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin myönnettävistä apurahoista ja avustuksista säätiön hallitus päättää itsenäisesti ilman julkista hakumenettelyä.

Vuoden 2022 teemahaku: Tarttuva kuva

Olga ja Vilho Linnamon Säätiö avaa toukokuussa kamerapohjaisesti työskentelevien kuvataiteilijoiden haettavaksi apurahoja teemalla Tarttuva kuva. Teemahaulla säätiö haluaa tukea taiteellista työskentelyä, jossa kamera on keino tarttua kouriintuntuvin tavoin aineelliseen ja elettyyn todellisuuteen ja haastaviin aihepiireihin. Haku on suunnattu valokuvaa tai liikkuvaa kuvaa eri tavoin käyttäville suomalaisille tai Suomessa asuville ja toimiville ammattitaiteilijoille, jotka avaavat työssään omintakeisia tulokulmia maailmaan laajentaen samalla kamerapohjaisen taiteen poliittisia ulottuvuuksia. Kuvajournalismiin tai dokumenttielokuvatuotantoihin liittyvät hankkeet eivät sisälly teemahaun piiriin.

Hakijoina voivat olla sekä yksittäiset taiteilijat että työryhmät. Olga ja Vilho Linnamon Säätiön myöntämät apurahat ovat joko henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, hankkeisiin liittyviä kohdeapurahoja tai hankkeen toteuttamiseen liittyviä matka-apurahoja. Säätiö ei yleensä myönnä yli 12 000 euron suuruisia apurahoja. Tämän kevään teemahaussa säätiö kuitenkin jakaa enintään kolme yksivuotista työskentelyapurahaa. Yksivuotinen apuraha on suuruudeltaan 24 000 euroa.

Lisätiedot hakemuksen vaatimuksista ja tarkemmat hakuohjeet löydät säätiön verkkosivuilta kohdasta Apurahat / Apurahan hakijalle.

Hakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse yhtenä pdf-tiedostona tiistaihin 31.5.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen: hakemukset@linnamonsaatio.fi.

Lisätiedot: toimisto@linnamonsaatio.fi

 

OLGA AND VILHO LINNAMO FOUNDATION GRANTS 2022 

Olga and Vilho Linnamo Foundation is in its sixth decade in promoting artistic work, new thinking and social action by awarding grants to artists, researchers and for purposes of general interest. The Foundation’s modus operandi is based on a thematic annual call for applications. The annual application period for the Foundation grants is in May: the next round of applications is 9.–31.5.2022. The call for grant applications is published on the Foundation’s website (https://linnamonsaatio.fi/en/linnamo-foundation/) towards the end of April each year. 

Awarding grants for arts in even years and for science in odd years, the Foundation follows an alternate-year funding cycle. In addition, the calls for grant applications are built around a specific annually changing theme addressing a particular set of actors within the larger frameworks of arts and science. The grant decisions are made by the Foundation’s board of trustees based on proposals by an advisory panel of experts. Grants to collectives as well as for purposes of general interest are decided upon independently by the board of trustees without a coordinated round of applications. 
 

Thematic grant call for 2022: Contact Images 

Under the theme of Contact Images, Olga and Vilho Linnamo Foundation announces a new call for applications from artists working with lens-based media. The thematic call aims at promoting artistic work in which the camera functions as a situated medium for addressing complex social issues. The call is open for professional artists who live and work in Finland and who, through photography, video, or other lens-based medium, provide acute and original angles to the world thus enriching the political dimensions of lens-based arts. Projects related to photojournalism or documentary films are not included in the call. 

Applications are welcome from both individual artists and working groups. The grants awarded by the Foundation are either working grants, expenditure grants, or travel grants directly related to the realisation of a particular project. As a rule, the Foundation does not award individual grants exceeding the sum of twelve thousand (12,000) euros. However, in this year’s thematic grant call the Foundation will also award, at most, three individual one-year working grants. The amount of a one-year working grant is twenty-four thousand (24,000) euros. 

Guidelines for submitting an application are found on the Foundation’s website under the title Grants / For grant applicants. The application and its required attachments must be submitted as a single pdf file by email to hakemukset@linnamonsaatio.fi at the latest by Tuesday 31 May 2022 at 23:59 p.m. (UTC+3). 

Further information: toimisto@linnamonsaatio.fi