Pohjoismaisen kulttuuripisteen kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä.

Haku­aika on käynnissä 10.8.–13.9.2021 klo 15:59 asti.

Tietoa apurahansaajille koronaviruksen johdosta

Mihin tukea voi hakea?

Ohjelman kautta myönnetään tukea kaikkien taide- ja kulttuurialojen hankkeisiin sekä hankkeiden kaikkiin vaiheisiin: valmisteluun, tuotantoon, esittämiseen ja levitykseen. Tukea ei kuitenkaan voi hakea jo toteutettuun toimintaan.

Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taidetuotantoihin ja luovaan työhön. Tukea voi hakea myös taide- ja kulttuurialan osaamista kehittävien hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen. Tukea voidaan myöntää hankkeeseen suoraan liittyvien kustannusten kattamiseen.

Esimerkkejä hyväksyttävistä hankkeista:

 • teos, hanke tai aloite toteutetaan tai levitetään luovan prosessin avulla
 • hanke edesauttaa taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden sekä yleisön kohtaamista
 • hanke kehittää tai välittää osaamista tai työskentelymenetelmiä
 • hankkeen puitteissa järjestetään keskusteluja, vuoropuheluja, seminaareja tai työpajoja

Tukea ei voi hakea:

 • jo olemassa olevien tai aiemmin toteutettujen teosten ja tuotantojen kiertueisiin
 • organisaatioiden tai muiden toimintojen operatiivisiin kuluihin
 • monivuotisten hankkeiden perusrahoituksen kattamiseen, esim. vuosittaisen festivaalin rahoitus
 • teosten tuotantoon ja hankkeisiin, joilla ei ole hakijan lisäksi muita aktiivisia yhteistyökumppaneita, kuten yksityisnäyttelyt tai levytysten tekeminen
 • elokuva-, tv- ja tietokonepelituotantoon, kirjan julkaisuun
 • hankkeisiin, jotka ovat osa koulutusta
 • kaupalliselle tai tuottoa tavoittelevalle toiminnalle
 • muiden alojen kuin taide- ja kulttuurialan hankkeisiin, esim. urheilutapahtumat
 • hankkeisiin, jotka on aloitettu ennen tukipäätöksemme hyväksymistä ja lähettämistä
 • jo toteutettuihin hankkeisiin. Tällä tukimuodolla tuetut hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 10 viikkoa hakuajan umpeutumisesta

Kuka voi hakea tukea?

Tukea voivat hakea kaikki kulttuuri- ja taidealan aktiiviset toimijat, jos hanke täyttää ohjelman vaatimukset ja yhteistyössä on mukana kumppaneita vähintään kolmesta maasta, joista ainakin kaksi on Pohjoismaita (tässä Norja, Tanska, Ruotsi, Islanti, Suomi, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti).

Hakijoina voivat olla:

 • yksityishenkilöt
 • ryhmät
 • organisaatiot, laitokset ja yritykset.

Hakijoiden ei tarvitse asua tai työskennellä Pohjoismaissa. Henkilöillä tai ryhmien jäsenillä ei myöskään tarvitse olla minkään Pohjoismaan kansalaisuutta, mikäli hankkeen pohjoismainen ulottuvuus muutoin täyttyy.

 

Lisätietoa ja hakulomake Pohjoismaisen kulttuuripisteen sivuilla (linkki)