SHORTS art film festival – OPEN CALL

White Box vid Yrkeshögskolan Novia ordnar en konstfilmsfestival 22-23.11 vid Campus Allegro i Jakobstad. Vi vill visa videoverk från Finland och hela världen som känns spännande och samtida.

Skicka in din ansökan med beskrivning av ditt projekt och ditt konstnärliga arbete, en länk till din film samt cv senast 15.8 till whitebox@novia.fi!

https://www.whiteboxgallery.net

* *

White Box at UAS Novia will hold an art film festival at Campus Allegro in Pietarsaari November 22-23. We want to show exciting and contemporary video works from Finland and beyond.

Send us your application with a description of your work and artistic practice, a link to your art film, and cv before August 15 to whitebox@novia.fi!

//White Box Team

https://www.whiteboxgallery.net