Taiteilijat kaikilta taiteen aloilta voivat hakea apurahoja kansainväliseen työskentelyyn. Liikkuvuusapuraha on kuluapuraha itse järjestettyihin residensseihin tai muuhun kansainväliseen työskentelyyn. 

Elokuun hakukierroksella voi hakea joko Kulttuurirahaston residenssikohteeseen tai liikkuvuusapurahaa, mutta ei molempia. 

Hakuaika: 10.8.–31.8.2022 klo 16 asti.
Haku sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 16 Suomen aikaa.

 

Liikkuvuusapurahat

Liikkuvuusapurahan tavoitteena on mahdollistaa taiteilijoille ja taidekriitikoille ulkomaisen oleskelujakson avulla uusia välineitä ja verkostoja taiteellisen työskentelynsä tueksi. Hakijana voi toimia myös työryhmä tai rekisteröitynyt yhteisö, kuten esimerkiksi yhdistys. Yhteisöhakijoiksi sopivia ovat muut kuin säännöllisen julkisen rahoituksen piiriin kuuluvat yhteisöt.

Apurahan edellytyksenä on vähintään yhden viikon kestoinen yhtäjaksoinen oleskelu kohteessa. Yhteen hakemukseen voi yhdistää useiden samaan hankkeeseen kuuluvien, vuoden sisällä tapahtuvien matkojen kuluja, joista vähintään yhden kesto on yksi viikko. Apurahaa voi hakea aikaisintaan marraskuun alussa tapahtuviin matkoihin.

Apurahalla rahoitettavia kuluja voivat olla esimerkiksi residenssityöskentelyyn, festivaaliosallistumisiin, näyttelyprojekteihin ja kansainvälisiin yhteishankkeisiin liittyvät matkat.

Apurahalla korvattavia kuluja ovat:
•    matkat
•    majoitus
•    residenssimaksut
•    rahti- ja vakuutusmaksut
•    muut matkan järjestämiseen välittömästi liittyvät kulut.

Haettavan apurahan suuruus voi olla 2 000–10 000 euroa kuluapurahana.

Kulttuurirahasto suhtautuu myönteisesti korkeampiin matkakustannuksiin, jotka johtuvat siitä, että matka suoritetaan ilmastoa ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla. Apurahalla voi kattaa välittömien matkakustannusten lisäksi myös päästökompensaatiomaksuja.

Liikkuvuusapurahaa ei voi hakea ulkomailta Suomeen suuntautuviin matkoihin. Lähtömaan ei kuitenkaan tarvitse olla Suomi.

Apurahaa ei voi hakea yleisiin elinkustannuksiin matkalla tai kotimaassa. Budjettiin ei myöskään voi sisällyttää päivärahaa matkan ajaksi. Liikkuvuusapurahahaussa ei voi hakea työskentelyapurahaa, vaan työskentelyn rahoitus tulee toteutua muista lähteistä. Myönteinen liikkuvuusapurahapäätös ei ole este työskentelyapurahan saamiselle Kulttuurirahaston keskusrahaston ja maakuntarahastojen Loka- ja Tammikuun hakukierroksilla.

Liikkuvuusapurahaa ei voi hakea perusopintoihin sisältyviin ulkomaanmatkoihin tai ulkomailla suoritettavien perusopintojen kuluihin.

Liikkuvuusapurahahakemuksessa määriteltyä kohdemaata ei voi jälkikäteen muuttaa, eikä matkan kesto voi lyhentyä alle yhden viikon. Näihin muutoksiin ei voi hakea käyttötarkoituksen muutosta Kulttuurirahaston toimistosta, vaan apuraha katsotaan peruuntuneeksi. Matkan ajankohta tai taiteellisen työsuunnitelman sisältö voi muuttua, mistä ei tarvitse jättää muutoshakemusta, vaan muutos raportoidaan, kun apuraha selvitetään.

 

Lue lisätietoja ja katso hakuohjeet: https://skr.fi/apurahat/elokuun-haku/liikkuvuusapuraha-elokuun-haku/liikkuvuusapurahan-hakuohje-elokuun-haku