Suomen Kulttuurirahastolla on 17 maakuntarahastoa. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja palkintoja kerran vuodessa.

Haun aikataulu

Maakuntarahastojen apurahojen hakuaika on 10.1.-10.2.2022. Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16 Suomen aikaa.

 

Apurahapäätöksistä ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse maalis-toukokuun aikana. Maakuntarahastoista ja rahastojen verkkosivuilta löytyy tarkempia tietoja päätösten aikatauluista. Haettavalla apurahalla työskentely voi alkaa aikaisintaan 11.5.2022 tai viimeistään vuoden kuluttua siitä. Myös kuluapurahaa voi käyttää aikaisintaan 11.5.2022 toteutuviin kuluihin. Apurahat ovat nostettavissa 11.5.2022 alkaen. 

Kuka voi hakea apurahaa

Maakuntarahastot myöntävät apurahoja maakunnassa asuville tai syntyneille hakijoille sekä siellä suoritettavaan tai siihen kohdistuvaan tieteelliseen tai taiteelliseen työhön, ja erilaisiin kulttuurihankkeisiin. 

Millaista apurahaa voi hakea

Maakuntarahastojen Tammikuun haun apurahat jakautuvat työskentelyapurahoihin ja kuluapurahoihin. Ne on esitelty Yleisissä hakuohjeissa. Tammikuun haun erityiskohteita ovat kotiseututyöhön kohdistuvat hankkeet ja Taidetta kaikille -apurahat sekä Kärkihankeapurahat, jotka myönnetään vuosittain tavanomaista suurempiin hankkeisiin. Maakunnalla saattaa olla myös omia erityiskohteita.

 

Lisätietoja ja hakuohjeet Suomen Kulttuurirahaston sivuilla (linkki)