Kohta, yksityinen taidehalli Helsingissä, kutsuu taiteilijoita ympäri maailman lähettämään teoksia kokeelliseen kansainväliseen ryhmänäyttelyyn, jonka on määrä avautua 17.8.2021.

First International Festival of Manuports -näyttelyn keskiössä ovat sekä äkillisesti muuttunut maailmantilanne (pandemian keskellä eläminen, ulkomaille matkustamisen rajoitukset) että pitkäaikaisempi tarve uudelleenarvioida kansainvälisiä taidetapahtumia (erityisesti kuratoitujen megatapahtumien jatkuvaa kasvua). Jo ennen viime talvea globaalilla taidekentällä esiintyi tyytymättömyyttä sen kestämättömiä toimintatapoja kohtaan, ja monet toimijat toivoivat paluuta perusasioiden äärelle kuitenkin niin, ettei tulevasta 20-luvusta tulisi tylsä – senhän kuuluisi olla iloinen ja kuohuva.

”Manuport” on englanninkielinen arkeologian ja antropologian termi luonnossa esiintyville esineille, erityisesti kiville, joita ihmiset ovat kantaneet mukanaan ja pitäneet tallessa, mutta esineitä ei ole keinotekoisesti muotoiltu. Vanhin tiedossa oleva tällainen esine on Makapansgatin kivi, 8,3 sentin levyinen ja 260 grammaa painava jaspiksen palanen, joka löydettiin vuonna 1925 ihmiskunnan vanhimpien sukulaisten muinaisjäänteiden kanssa Etelä-Afrikassa sijaitsevasta Makapansgatin luolasta.

Kivi on kiinnostava monesta syystä: se muistuttaa ihmiskasvoja (on mahdotonta määrittää onko kiven muotoa paranneltu), sen löytöpaikka sijaitsee neljän kilometrin päässä lähimmästä jaspisesiintymästä, ja samasta luolasta löytyneet Australopithecus africanuksen luut ovat kolme miljoonaa vuotta vanhoja. Tätä ja muita vastaavia löydöksiä, jotka usein muistuttavat eläimiä tai ihmisruumiin osia, pidetään osoituksena siitä, että myös muinaiset esivanhempamme kykenivät muuhunkin kuin hyötyajatteluun: he arvostivat estetiikkaa ja heillä saattoi olla kielellisiä kykyjä.

Se, että ihmisapina on siirtänyt tämän muinaisen ”ready-made -esineen” alkuperäiseltä paikaltaan, on (eräänlainen) todiste siitä, että kuvallinen ajattelu on vanhempaa kuin olimme kuvitelleetkaan. Kuinka voisimme hyödyntää tätä oivallusta nykypäivän haasteiden keskellä ja luoda uusia tapoja ymmärtää taidetta? Kohta kutsuu nyt kaikki mukaan luomaan tulevaisuuden versioita taiteen lajeista vanhimmasta – vanhemmasta kuin luolamaalaukset. Haluamme nähdä, kuinka eri puolilta maailmaa tulevat taiteilijat uudelleenluovat kädessä pidettävän, kolmiulotteisen esineen formaatin.

Haluamme myös elvyttää neljän, viiden tai kuuden vuosikymmenen takaisen taiteellisen kansainvälisyyden ajalta, jolloin taiteilijat eivät matkustaneet niin laajasti – joko siksi, että heillä ei ollut siihen varaa tai koska heidän liikkuvuuttaan ja sananvapauttaan rajoitettiin. Siitä huolimatta silloinkin järjestettiin kansainvälisiä festivaaleja (esimerkiksi panafrikkalainen FESTAC Dakarissa 1966 ja Lagosissa 1977) ja tapahtumia, joilla osoitettiin solidaarisuutta (esimerkiksi kansainvälinen taidenäyttely Palestiinan hyväksi 1978). Lisäksi oli olemassa taiteilijoiden alulle panema, luonteeltaan rajat ylittävä ilmiö, postitaide, johon antoivat tärkeän panoksensa niin keskusta- kuin reuna-alueilla vaikuttaneet toimijat.

Taiteilijat kautta maailman, lähettäkää meille manuport-teoksianne! Lupaamme asettaa näytteille kaikki vastaanottamamme teokset ja nimetä niiden tekijät näyttelyn viestinnässä ja dokumentoinnissa, jos ne täyttävät nämä perusvaatimukset: Teos ei saa olla suurempi tai painavampi kuin Makapansgatin kivi. Teos ei saa rikkoa Suomen vihapuheen ja syrjinnän vastaisia lakeja. Tekijä maksaa postimaksun. Teoksen on oltava perillä Helsingissä viimeistään 15.7.2021.

Sääntöjä on vähän, ja kaikki muu jää halukkaiden osallistujien päätettäväksi. Tarjoamme lähetetyille teoksille houkuttelevat ja kiehtovat puitteet Oscar Chan Yik Longin (Hong Kong / Ranska, 1988) ja Pavel Mikushevin (Komin tasavalta, Venäjän federaatio, 1962) muraalien ja muiden teosten joukossa. ”Me” olemme Kohtan kaksi työntekijää, johtaja Anders Kreuger (Ruotsi, 1965) ja galleriakoordinaattori Mia Dillemuth (Suomi, 1979) sekä tämän projektin avustava kuraattori Sona Stepanyan (Armenia, 1987).

Vielä yksi juttu. Toivomme, että meille lähetetään mahdollisimman monta teosta, jotta First International Festival of Manuports voi todistaa uuden, perusasioiden äärelle palaavan taiteellisen kansainvälisyyden mahdolliseksi. Lisäksi haluamme osoittaa, kuinka arvokkaita inklusiiviset, avoimuuteen perustuvat kuratointimenetelmät – tässä tapauksessa avoin teoshaku – ovat. Tästä syystä emme voi luvata lähetettyjen teosten palauttamista, elleivät tekijät sitä erikseen mahdollista.

Näyttelyn ajankohta ja yhteystiedot:

Näyttely avoinna: 17.8.–10.10.2021

Toimitusosoite: Kohta Taidehalli, Työpajankatu 2 B, rakennus 7, 3. kerros, 00580 Helsinki
Lisätietoja: sona.stepanyan@kohta.fi

The Makapansgat Pebble. Sommitelma: Matts Bjolin