Taidemaalariliitto ry etsii oikeudellista neuvojaa osa-aikaiseen työsuhteeseen.

Taidemaalariliitto on noin 1 400 jäsenen valtakunnallinen yhdistys, jonka tehtävänä on työskennellä maalaustaiteen edistämiseksi, valvoa kuvataiteilijoiden ammatillisia ja sosiaalisia etuja sekä tarjota taiteilijan ammatissaan tarvitsemia palveluja.

Oikeudellisen neuvojan tehtäviin kuuluu Taidemaalariliiton jäsenten oikeudellisesta neuvonnasta vastaaminen, koulutusten pitäminen kuvataiteilijoille sekä muut esihenkilön määräämät tehtävät. Oikeudelliseen neuvontaan kuuluu pääasiassa verotus-, työttömyys/sosiaaliturva- ja sopimusasioita.

Tehtävään valittavalta edellytetään asiakaspalvelutaitoa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta sekä erinomaista suomen kielen kirjallista ja suullista taitoa. Hakijalta toivotaan taiteen alan erityiskysymysten tuntemista. Kiinnostus taiteen alaa kohtaan katsotaan eduksi. Lisäksi eduksi on hyvä englannin kielen taito. Tehtävä sopii hyvin oikeustieteen opiskelijalle.

Työsuhde alkaa 7.6.2021 (tai sopimuksen mukaan) ja päättyy 31.12.2021, mutta jatko työsuhteelle tämän jälkeen on mahdollinen.

Kuukausipalkka asettuu noin 1 100 euroon riippuen valittavan henkilön kokemuksesta. Viikoittainen työaika on 16 tuntia (40 % 40 viikkotyötunnista). Työpäiviä on 2 päivää viikossa (8 h/pv, sis. palkallinen, 60 minuutin pituinen ruokatauko). Työpäivät sovitaan vakiintuneesti tietylle kahdelle viikonpäivälle (esim. ti ja ke). Työn suorituspaikka on Taidemaalariliiton toimisto Erottajankadulla Helsingissä.  Noudatamme Valtion työ- ja virkaehtosopimusta.

Lisätietoja antaa:

Taidemaalariliiton toiminnanjohtaja Alina Mänttäri
puh. 044 7664 504 (ma–to)
https://www.painters.fi

Vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo tulee lähettää yhtenä pdf-tiedostona viimeistään maanantaina 17.5.2021 osoitteeseen: alina.manttari@painters.fi