Villa Karo tarjoaa taiteilijoille, tutkijoille ja kulttuuri- ja yhteiskunta-alan ammattilaisille mahdollisuuden residenssityöskentelyyn Beninissä sekä toimii kulttuurikeskuksena Grand-Popossa.
 
Villa Karo koostuu viidestä rakennuksesta: kulttuurikeskuksen päärakennus, kaksi museota, tutkimuskeskus ja monitoimitila. Residenssihuoneet ovat päärakennuksessa ja tutkimuskeskuksessa.
 
Residenssihakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa. Hakuajan eräpäivän jälkeen hakemukset käsitellään 3-4 viikon sisällä.
 

Residenssihakujen eräpäivät 15.3. ja 20.9.2022

Residenssi sopii hyvin niin oman tutkimuksen tai taiteellisen työn tekemiseen kuin myös esimerkiksi yhteisöllisten projektien toteuttamiseen. Myös työryhmät voivat hakea Villa Karoon, jolloin jokaiselle jäsenelle myönnetään erikseen residenssipaikka.
 
Hakemuksessa tulee olla lyhyt ansioluettelo ja työsuunnitelma, josta käy ilmi residenssin ajankohtatoive. Residenssijakson pituus 6-12 viikkoa. Hakemuksessa tulee olla lyhyt kuvaus/tiivistelmä sekä suomeksi että englanniksi (noin 300 merkkiä välilyönteineen per kieli).
 
Hakemukseen:

  • nimi/nimet kuten passissa
  • yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, katuosoite)
  • syntymäaika
  • mahdollinen jäsenyytesi yhteisöjäsenistössämme*

Residenssiin valitaan henkilöt ensisijaisesti työsuunnitelman perusteella. Arvostamme hakemuksissa erityisesti yhteistyötä ja vuorovaikutusta beniniläisten ja länsiafrikkalaisten kollegojen sekä Grand-Popon paikallisyhteisön kanssa. Olemme lisäksi aloittamassa uutta ympäristöohjelmaa, joka painottuu luontokadon, kierrätyksen ja ilmastonmuutoksen teemoihin. Residenssin taiteilijoiden ja tutkijoiden vapaa osallistuminen näiden teemojen työstämiseen ja pohtimiseen yhdessä kumppaniemme kanssa on erityisen tervetullutta!


Hakemukset liitteineen toimitetaan pdf-muodossa osoitteeseen hakemukset@villakaro.org

*) Yhteisöjäsenistöön kuuluminen tai kuulumattomuus ei vaikuta mahdollisuuteen tulla valituksi residenssiin, vaan haluamme kartuttaa tietoa hakijoiden ja jäsenistömme yhteyksistä.


Lisätietoja: https://villakaro.org/residenssi tai toimisto@villakaro.org.