Kuvaston osana toimivan Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEKin taiteilijoille myöntämät apurahat ovat haettavissa 1. marraskuuta alkaen. Apurahoja on jaossa yhteensä 76 000 euroa, ja niiden hakuaika on 1.–30.11.2021.

VISEK jakaa apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn. Tukea voivat hakea taiteellista työtä tekevät henkilöt, joko

• yksin omaan työskentelyyn ja/tai kuluihin
• tai työryhmänä ryhmän jäsenten työskentelyyn ja/tai kuluihin.

Työryhmän jäseniksi sopivia ovat vain taiteellista työtä tekevät henkilöt. Työryhmällä on oltava yksi vastuuhenkilö, joka vastaa mahdollisesta myönnettävästä apurahasta.

Mihin tarkoitukseen:
VISEK-apuraha voidaan myöntää työskentelyapurahana, kohdeapurahana tai esimerkiksi laitehankintoihin/materiaaleihin.

Apurahan suuruus on 1 000 € – 3 000 €.

Tukea ei voi hakea takautuvasti jo tehdystä työstä, vaan apurahoja myönnetään vain tuleville projekteille.

Apurahaa ei voida myöntää:
• jos VISEK-apuraha on myönnetty edellisenä kolmena vuotena (koskien myös työryhmän jäseniä)
• perustutkinto-opiskelijoille (Huom. toista taiteen tutkintoa opiskelevat voivat hakea) eikä lopputyönäyttelyn kuluihin
• matkakuluihin
• aputyövoiman palkkakuluihin
• sosiaalisin perustein
• yhteisöhakijoille, kuten festivaali-, tapahtumajärjestäjä- tai tuottajaorganisaatioille
• elokuva-alalle, mukaan lukien käsikirjoitus
• välittäjäportaalle, kuten kuraattorit, managerit tai tuottajat

Hakemus:
Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Huom. hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 23:59 Suomen aikaa.

Hakemuksen liitteet:
Hakulomakkeen yhteydessä pyydetään lähettämään seuraavat liitteet:

• apurahan käyttötarkoitus (max 1 000 merkkiä). Liitteen alkuun, ensimmäiseen kappaleeseen tulee ydinsisältö tiiviisti, mihin apurahaa haetaan.
• kustannusarvio
• ansioluettelo (max 1 sivu)
• työryhmältä kaikkien työryhmän jäsenten ansioluettelot
• teoskuvat (max 5 kpl) teostietoineen tai linkit (max 3 kpl) videoteoksiin

Liitteet tulee tallentaa yhdeksi pdf-tiedostoksi ja tiedosto nimetä: sukunimi.etunimi.kayttotarkoitus.pdf (esim. tomera.taina.taiteelliseen tyoskentelyyn.pdf).

Arviointi ja päätökset:
Apurahahakemukset vertaisarvioidaan. Hakemuksia arvioi kolmihenkinen johtokunta, joka koostuu ulkopuolisista asiantuntijoista ja Kuvaston hallituksen edustajasta.

Päätöksistä tiedotetaan helmikuussa 2022. Apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston nettisivuilla, ja saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

Selvitys apurahan käytöstä:
VISEKin nimi pyydetään mainitsemaan apurahan avulla toteutetun teoksen yhteydessä, audiovisuaalisen teoksen tapauksessa esimerkiksi sen loppu-/esittelyteksteissä, tai näyttelykutsussa. Apurahansaajan tulee toimittaa lyhyt, vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa työryhmän selvityksen toimittamisesta.

 

Selvitykset toimitetaan osoitteeseen: kuvasto@kuvasto.fi tai Kuvasto ry, Iso Roobertinkatu 3-5 A 22, 00120 Helsinki.