Kuvaston osana toimivan Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEKin taiteilijoille myöntämät apurahat ovat haettavissa 1. marraskuuta alkaen. Apurahoja on jaossa yhteensä 57 000 euroa, ja niiden hakuaika on 1.–30.11.2022.

Syksyn VISEK-apurahahakua on yksinkertaistettu hakijoille ja juryn arviointityön helpottamiseksi. Tukea myönnetään visuaalisen alan taiteilijoiden taiteelliseen työskentelyyn 3 000 euron suuruisina apurahoina. Apurahoja on jaossa 19 kappaletta. Toisin kuin aiempina vuosina kustannusarviota ei tarvitse sisällyttää hakemukseen ja sen liitteisiin.

Hakuohjeet

VISEK jakaa apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille ja -taiteilijaryhmille taiteelliseen työskentelyyn. Tukea voivat hakea taiteellista työtä tekevät henkilöt, joko

  • omaan työskentelyyn tai
  • työryhmänä ryhmän jäsenten työskentelyyn. Työryhmän jäseniksi sopivia ovat vain taiteellista työtä tekevät henkilöt.

Mihin tarkoitukseen:

Apuraha myönnetään työskentelyapurahana vuodelle 2023. Apurahan suuruus on 3 000 €, ja apurahoja myönnetään 19 kappaletta. Tukea ei voi hakea takautuvasti jo tehdystä työstä, vaan apurahoja myönnetään vain tulevalle työskentelylle.

Apurahaa ei voida myöntää:

  • jos VISEK-apuraha on myönnetty edellisenä kolmena vuotena (koskien myös työryhmän jäseniä)
  • visuaalisen alan perustutkinto-opiskelijoille (Huom. toista taiteen tutkintoa opiskelevat voivat hakea) eikä lopputyönäyttelyn kuluihin
  • matkakuluihin
  • aputyövoiman palkkakuluihin
  • sosiaalisin perustein
  • yhteisöhakijoille, kuten festivaali-, tapahtumajärjestäjä- tai tuottajaorganisaatioille
  • elokuva-alalle, mukaan lukien käsikirjoitus tai
  • välittäjäportaalle, kuten kuraattorit, managerit tai tuottajat

Hakemus

Apurahaa haetaan verkkolomakkeella. Huom. hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 23:59 Suomen aikaa.

 

Linkki hakuilmoitukseen, hakulomakkeelle ja tarkempiin ohjeisiin (linkki Kuvaston sivuille)