Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Sen lisäksi, että rahastot toteuttavat säätiön tarkoitusta, jokaisella rahastolla on oma paikallinen tai erityinen tehtävänsä.

Valtaosalla rahastoista on julkinen haku vuosittain tammikuussa. Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahaa voi hakea työskentelyyn tai kuluihin.

Alfred Kordelinin säätiön yhdeksästä kaupunkirahastosta kahdeksan on hakuvuorossa vuonna 2023.  Apurahaa haetaan Kordelinin säätiön verkkopalvelun kautta. Sisällytä apurahahakemusta täydentäviä liitteitä, esim. ansioluettelo, laajempi työsuunnitelma ja/tai kuvaliite. Apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, työryhmät ja yhteisöt.

  • Huittisten rahasto
  • Hyvinkään rahasto
  • Lappeenrannan rahasto
  • Nokian kaupungin rahasto
  • Raahen rahasto
  • Rauman rahasto
  • Savonlinnan rahasto
  • Seinäjoen rahasto

Lisätietoa/ More info