Taiteilijat ja taiteilijaryhmät voivat hakea näyttelyaikoja Vaasan Taidehalliin. Vuoden 2024 näyttelyiden hakuaika alkaa tiistaina 02.05.2023 ja päättyy keskiviikkona 31.05.2023 klo 23:59.

Vaasan Taidehalli sijaitsee Vaasan ydinkeskustassa, kaupungintalon yhteydessä (Senaatinkatu 1D). Vuodesta 2024 lähtien Vaasan Taidehallin toiminnasta vastaa Vaasan Taiteilijaseura ry.

Taidehallissa on kaksi erillistä näyttelytilaa: Iso galleria (170m2) ja Pieni galleria (21m2). Lisäksi Taidehallin yhteydessä toimii taidelainaamo.

70-vuotias taiteilijaseura vaalii taidehallin konseptia ja perinteitä instituutiona, joka esittelee uusia taidemuotoja, kokeilevaa taidetta, visuaalisen kulttuurin rajapintoja sekä ajankohtaisia kulttuurisia ilmiöitä.

Näyttelyt voivat koostua kulttuurin eri ilmenemismuodoista ja ilmiöistä. Tila soveltuu myös esimerkiksi performanssitaiteelle (Iso galleria) ja videotaiteelle (Pieni galleria).

Avoimeen näyttelyhakuun voi osallistua jättämällä sähköisen hakemuksen hakuaikana. Hakulomake on osoitteessa: www.vaasantaiteilijaseura.fi


Öppen ansökan till Vasa konsthall 2024

Konstnärer och konstnärsgrupper kan ansöka om utställningstider i Vasa konsthall. Ansökningstiden för år 2024 börjar på tisdag den 02.05.2023 och slutar på onsdag den 31.05.2023. kl. 00.00.

Vasa konsthall är beläget i Vasa kärncentrum i anslutning till Vasa Stadshus (Senatsgatan 1D). Från och med år 2024 ansvarar Vasa Konstnärsgille rf för Vasa Konsthalls verksamhet.

Det finns två olika utrymmen man kan hyra: Stora galleriet (170 m2) och Lilla galleriet (21 m2). Ett separat utrymme finns också för Artoteket som presenterar verk av Vasa Konstnärsgilles medlemmar.

Det 70-åriga Konstnärsgillet värnar om Konsthallens koncept och traditioner, som en institution som presenterar nya konstformer, experimentell konst, den visuella kulturens gränsytor samt aktuella kulturella fenomen.

Du/Ni kan delta i den öppna ansökningsprocessen för utställningar genom att lämna in en elektronisk ansökan under ansökningstiden i adressen www.vaasantaiteilijaseura.fi


Open Call for Exhibitions in Vaasa Kunsthalle 2024

Apply now for an exhibition at the Vaasa Kunsthalle. The application period starts on Tuesday the 2nd of May and ends on Wednesday the 31st of May 2023 at 23.59.

Vaasa Kunsthalle is situated in the centre of Vaasa, on the ground floor of the City Hall (Senaatinkatu 1D). From 2024 onwards, Vaasa Artists Guild will be in charge of the operation of Vaasa Kunsthalle.

The 70-years-old Artists Guild honours the concept and the traditions of Kunsthalle as an institution which presents new art forms, experimental art and interfaces of visual culture and current cultural phenomena.

Vaasa Kunsthalle consists of two main spaces of which both are available for exhibitions: The Big Gallery (170m2) and the Small Gallery (21m2). A separate space of the gallery is reserved for Vaasa Art Rental Shop, which presents artworks by the members of Vaasa Artists Guild.

Exhibitions can intertwine different cultural phenomena with art. The gallery space is also suitable for performance art (the Big Gallery) and video art (the Small Gallery).

You can apply for an exhibition by submitting an electronic application witch You find on site www.vaasantaiteilijaseura.fi