På svenska nedan, in English below

EMMA Talks: Yhdenvertaisuuden ja taiteen äärellä

 

ke 22.11.2023 klo 17:30–18:30

 

Aitio-tila, 2. kerros, EMMA – Espoon modernin taiteen museo, Näyttelykeskus WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo

 

Tapahtuma on maksuton ilmoittautuneille, Ilmoittaudu tällä lomakkeella (siirryt EMMAn sivuille).

 

Tervetuloa kuuntelemaan taiteilijoiden Maarit Hedmanin ja Anu Haapasen keskustelua taiteesta ja yhdenvertaisuudesta sekä pimeydestä ja valosta. Hedman ja Haapanen jakoivat kokemuksen työskentelystä pohjoisessa rajakaupungissa ollessaan Aineen taidemuseon ja Kulttuuria kaikille -palvelun järjestämässä residenssissä Torniossa vuoden 2022 lopulla.

 

Keskustelussa kuullaan kokemuksia siitä, miten näkönsä menettänyt ja näkevä taiteilija peilasivat tasavertaisina omaa työskentelyään toistensa kautta. Miten yhteistyö ruokki taiteilijuutta? Miten pimeyden ja valon vuoropuhelu jalostui taiteeksi? Lisäksi keskustellaan vammaisten taiteilijoiden tilanteesta Suomessa. Miten vammaisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus toteutuu suomalaisella kuvataiteen kentällä? Taiteilijoiden kanssa on keskustelemassa taiteen tehtävästä yhteiskunnassa kirjoittanut kriitikko Sini Mononen.

 

Tilaisuuteen osallistuminen on ilmoittautuneille maksutonta. Ilmoittaudu tällä lomakkeella (siirryt EMMAn sivuille).

 

Saavutettavuus ja turvallisempi tila

Tilaisuudessa on kirjoitustulkkaus ja tulkkaus suomalaiselle viittomakielelle. Pyrimme järjestämään tapahtumaan myös induktiosilmukan.

 

EMMA on saavutettava museo. Museon toiseen kerrokseen pääsee hissillä ja rakennuksessa on tilavat käytävät ilman kynnyksiä. WeeGeen aulasta voi lainata lastenrattaita, pyörätuoleja ja rollaattoreja. Lue lisää EMMAn saavutettavuudesta (siirryt EMMAn sivuille).

 

Turvallisemman tilan periaatteet EMMAssa (siirryt EMMAn sivuille)

 

Suora verkkolähetys

Tapahtuma striimataan EMMAn Facebook-sivulle (www.facebook.com/emmamuseum), suora striimauslinkki: Siirry EMMA Talks suoraan verkkolähetykseen Facebookiin. Myös verkkolähetyksen seuraajilla on mahdollisuus osallistua keskusteluun.

Viittomakielen tulkit näkyvät striimissä.

Linkki kirjoitustulkkauksen seuraamiseen etänä (siirryt Text on tapiin)

 

Järjestäjät

Tapahtuma on osa DiDa – Disability Day Art & Action -festivaalia.

 

Keskustelun järjestävät yhteistyössä EMMA ja Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoima Tilaa taiteilijuuteen – vammaisten ja viittomakielisten taiteilijoiden yhdenvertaisuus -hanke. Hankkeen rahoittaa Koneen Säätiö.

 

emmamuseum.fi

tilaataiteilijuuteen.fi

kulttuuriakaikille.fi

Aineen taidemuseon verkkosivut

disabilityday.net

 

 

EMMA Talks: Vid jämlikheten och konsten

 

Ons 22.11.2023 kl. 17:30–18:30

 

Aitio-utrymmet, 2. våningen, EMMA – Esbo moderna konstmuseum, Utställningscentret WeeGee, Flitarvägen 5, Esbo.

 

Gratis inträde för alla som anmäl sig. Anmäl dig här (länken tar dig till en formulär på finska på EMMAs nätsidor).

 

Välkommen att lyssna till konstnärerna Maarit Hedmans och Anu Haapanens diskussion om konst och jämlikhet och om ljus och mörker. Hedman och Haapanen delade upplevelsen av att arbeta i en gränsstad i norr, i residens i Torneå arrangerat av Aines konstmuseum och tjänsten Kultur för alla i slutet av 2022. I diskussionen får vi höra erfarenheter av hur en seende konstnär och en konstnär som mist sin syn jämlikt speglade sitt eget arbete genom varandra. Hur närde samarbetet konstnärskapet? Hur förädlades dialogen mellan mörker och ljus till konst? Dessutom diskuteras ställningen för konstnärer med funktionsnedsättning i Finland. Hur förverkligas jämlikheten för konstnärer med funktionsnedsättning på bildkonstens fält? Kritikern Sini Mononen som har skrivit om konstens uppdrag i samhället diskuterar med konstnärerna.

 

Det är gratis att delta i diskussion om du anmäl dig till evenemanget. Anmäl dig här (länken tar dig till en formulär på finska på EMMAs nätsidor).

 

Tillgänglighet och tryggare rum

Diskussionen är på finska. Evenemanget skrivtolkas och har också tolkning till finskt teckenspråk. Vårt syfte är att anordna även induktionsslinga till evenemanget.

 

EMMA är ett tillgängligt museum. EMMA är beläget i Utställningscentret WeeGee som har hiss till alla våningar. EMMAs korridorer är rymliga och tröskelfria. I entréhallen kan du låna barnvagn, rullstol och rollator. Mer information om tillgänglighet på EMMAs nätsidor.

 

Principer för tryggare rum på EMMA (länken tar dig till EMMAs nätsidor)

 

Streaming

Evenemanget streamas till EMMAs Facebook-sida:  (www.facebook.com/emmamuseum), direkt länk: EMMA Talks streming, länken tar dig till Facebook.. Du kan också delta i diskussionen online.

Teckenspråkstolkar syns i stream.

Länk för skrivtolkning online (länken tar dig till Text on tap)

 

Arrangörer

Diskussionen är del av festivalen DiDa – Disability Day Art & Action.

 

Diskussionen arrangeras som samarbete mellan EMMA och projektet Rum för skapande arbete – jämlikhet för funktionsvarierade och teckenspråkiga konstnärer, som koordineras av Servicen Kultur för alla. Projektet finansieras av Konestiftelsen.

 

emmamuseum.fi

tilaataiteilijuuteen.fi

kulturforalla.fi

Aines konstmuseums nätsidor

disabilityday.net

 

 

 

EMMA Talks: Appreciating Equality and Art

 

Wed 22.11.2023 at 17:30–18:30

 

Aitio venue, 2nd floor, EMMA – Espoo Museum of Modern Art, Exhibition Centre WeeGee, Ahertajantie 5, Tapiola, Espoo

 

Free for everyone who register to the event. Please register on EMMAs website (this will take you to a Finnish e-form).

 

Artists Maarit Hedman and Anu Haapanen discuss art and equality as well as darkness and light. Both artists worked at a residency in the northern border town of Tornio organised in late 2022 by the Aine Art Museum and Culture for All Service. The subject of their talk at EMMA is their experiences as a seeing and a blind artist working as equals. How was art making affected by the collaboration as the dialogue between darkness and light was refined into art? The talk will also address the issues faced by disabled artists in Finland. What is the situation of disabled artists in the Finnish art scene regarding equality? The talk is facilitated by critic Sini Mononen, who has written about the role of art in society.

 

You can participate in the discussion free of charge if you register to the event. Please register on EMMAs website (this will take you to a Finnish e-form).

 

Accessibility and safer space policy

The discussion will be in Finnish. Speech-to-text interpretation and interpretation to Finnish Sign Language will be provided. We aim to arrange also induction loop to the event.

 

EMMA is an accessible museum. The second floor of the museum is conveniently accessible by lift. The circulation route is threshold-free with ample space for assistive devices. Strollers, wheelchairs and walkers are available for loan at the entrance. More information about accessibility on EMMA’s website.

 

Safer space policy of EMMA (this will take you to EMMA’s website)

 

Live stream

The event will be live streamed to the Facebook page of EMMA (www.facebook.com/emmamuseum), direct link: EMMA Talks live stream (this will take you to Facebook). People following the live stream can also participate in discussion.

The Sign Language interpreters will be visible in the stream.

Link to follow the speech-to-text interpretation online (this will take you to Text on tap).

 

Organisers

The discussion is part of DiDa – Disability Day Art & Action festival.

 

The talk is organised collaboratively by EMMA and the Making Space for Artistry project coordinated by the Culture for All Service. Promoting equality for disabled artists and artists who use sign language, the project is funded by the Kone Foundation.

 

emmamuseum.fi

tilaataiteilijuuteen.fi

cultureforall.fi

The Aine Art Museum’s website

disabilityday.net

 

 

ystävällisin terveisin / med vänlig hälsning, / best regards,
Outi Salonlahti
Erityisasiantuntija, saavutettavuus ja viestintä / Senior Specialist, Accessibility and Communications / Specialsakkunnig, tillgänglighet och kommunikation
my pronouns: she/her, they/them / mina pronomen: hon/henne, hen/henom


Kulttuuria kaikille -palvelu / Servicen Kultur för alla / Culture for All Service
Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry / För kultur på lika villkor r.f.
Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 / 48, 00180 Helsinki (Käyntiosoite: D-porras, 5. krs)

Email:
outi.salonlahti@cultureforall.fi
puh. 040 963 9908

www.kulttuuriakaikille.fi, www.kulturforalla.fi, www.cultureforall.fi
facebook.com/kulttuuriakaikille

Twitter: @KulttuuriaKaik