Valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjestää kutsukilpailun Erik Allardt 100 vuotta - Yhteiskuntatieteet Suomessa -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteutuksesta. Aiheesta lyödään nimellisarvoltaan 20 euron hopeinen juhlaraha vuonna 2025. Juhlaraha-aiheella halutaan nostaa esille yhteiskuntatieteiden tutkimusperinnettä ja ansioita Suomessa. Aihe on ajankohtainen, sillä Erik Allardtin syntymästä on vuonna 2025 kulunut sata vuotta. Allardt oli Suomen ja Pohjoismaiden tunnetuimpia ja merkittävimpiä yhteiskuntatieteilijöitä.

Kutsukilpailuun kutsutut taiteilijat ovat Petri Neuvonen, TuominenPatel (Terhi Tuominen & Jitan Patel) ja Riikka Puronen. 

Juhlarahat ovat keräilyesineitä, jotka välittävät suomalaiselle yhteiskunnalle ja valtiolle tärkeitä arvoja. Juhlarahojen aiheiden tulee pääsääntöisesti kattaa laajempia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia, vaikka kyse olisikin yksittäisten henkilöiden, tapahtumien tai ilmiöiden muistamisesta. Suomessa on lyöty ja laskettu liikkeeseen juhlarahoja vuodesta 1951 lähtien, jolloin julkaistiin Helsingin olympiakisojen juhlaraha.

Vaikka juhlarahojen aiheet juontavat historiasta, juhlarahat ovat oman aikansa tuotteita. Teosten tulee olla tekijänsä itsenäisiä taideteoksia.

Erik Allardt 100 vuotta - Yhteiskuntatieteet Suomessa -juhlarahan suunnittelukilpailun osallistujilta toivotaan taiteellisia, aiheen- ja ajanmukaisia sekä toteutuskelpoisia kilpailuehdotuksia. 

Kilpailussa noudatetaan tässä kutsukilpailussa mainittuja suunnittelukilpailun sääntöjä, jotka pohjautuvat soveltuvin osin Suomen Taiteilijaseuran kuvataidekilpailujen sääntöihin.

Jokaiselle kutsutulle taiteilijalle, joka määräaikaan on jättänyt ehdotuksensa kilpailuun, maksetaan 2000 euron suuruinen kutsupalkkio.

Toteutettavan ehdotuksen tekijälle maksetaan lisäksi 2000 euron palkinto.  

Palkintolautakunnan muodostavat seuraavat henkilöt: 

Juhlarahalautakunta:

  • Timo Huusko, intendentti, Ateneumin taidemuseo (pj)
  • Juha Halonen, budjettineuvos, valtiovarainministeriö (varapj)
  • Pirjo Sanaksenaho, TkT, professori, Aalto-yliopisto 
  • Heli Snellman, toimistopäällikkö, Suomen Pankki
  • Tuomas Sukselainen, VTT
  • Henrika Tandefelt, FT, dosentti, Helsingin yliopisto
  • Nora Tapper, TaM, kuvanveistäjä, kutsuttujen taiteilijoiden nimeämä edustaja

Palkintolautakunta käyttää juhlarahan toimittajan (rahan lyöjä) edustajaa ja/tai erillistä asiantuntijaa rahan toteutettavuuden teknisinä asiantuntijoina.

Kilpailuaika päättyy maanantaina 30.09.2024 klo 18:00, johon mennessä kilpailuehdotukset on toimitettava Ateneumin taidemuseoon Kaivokatu 2, 00100 Helsinki.

Kilpailu ratkeaa 31.10.2024 mennessä.

LINKKI KILPAILUOHJELMAAN


Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailusihteeri, 
Lene Wahlsten, lene.wahlsten@ateneum.fi, puh. 050-5150834

Kilpailuohjelmaa tai -ehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää kilpailun välityshenkilölle, Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiantuntija, Viivi Kuosa, viivi.kuosa@artists.fi