Kulttuuri- ja taideohjelma

Kulttuuri- ja taideohjelma tukee pohjoismaista yhteistyötä taiteen ja kulttuurin alalla. Tukea voi hakea hankkeelle, jolla on taiteellista tai kulttuurista arvoa ja joka edistää Pohjoismaiden monipuolisuutta ja kestävyyttä.

Mihin tukea voi hakea?

Ohjelman kautta myönnetään tukea kaikkien taide- ja kulttuurialojen hankkeisiin sekä hankkeiden kaikkiin vaiheisiin: valmisteluun, tuotantoon, esittämiseen ja levitykseen. Tukea ei kuitenkaan voi hakea jo toteutettuun toimintaan.

Tukea voi hakea hankkeisiin, joissa panostetaan kulttuuri- ja taidetuotantoihin ja luovaan työhön. Tukea voi hakea myös taide- ja kulttuurialan osaamista kehittävien hankkeiden organisointiin ja toteuttamiseen. Tukea voidaan myöntää hankkeeseen suoraan liittyvien kustannusten kattamiseen.

Hakuaika 12.8.-12.9. klo 15:59 (UTC +3)

Esimerkkejä hyväksyttävistä hankkeista:

  • teos, hanke tai aloite toteutetaan tai levitetään luovan prosessin avulla
  • hanke edesauttaa taiteilijoiden ja kulttuurialan toimijoiden sekä yleisön kohtaamista
  • hanke kehittää tai välittää osaamista tai työskentelymenetelmiä
  • hankkeen puitteissa järjestetään keskusteluja, vuoropuheluja, seminaareja tai työpajoja.

Kuka voi hakea?

Tukea voivat hakea kaikki kulttuuri- ja taidealan aktiiviset toimijat, jos hanke täyttää ohjelman vaatimukset ja yhteistyössä on mukana kumppaneita vähintään kolmesta maasta, joista ainakin kaksi on Pohjoismaita (tässä Norja, Tanska, Ruotsi, Islanti, Suomi, Ahvenanmaa, Färsaaret ja Grönlanti).

Hakijan ei tarvitse asua tai työskennellä Pohjoismaissa. Henkilöillä tai ryhmien jäsenillä ei myöskään tarvitse olla minkään Pohjoismaan kansalaisuutta, mikäli hankkeen pohjoismainen ulottuvuus muutoin täyttyy.

Lue lisää tämän linkin kautta