In English below.

ILMIÖ festivaali hakee jälleen monitaideohjelmaansa taidetta ja tekijöitä suositun avoimen haun kautta. ILMIÖn avoin taidehaku on auki 21.3.–14.4.2024 välisen ajan ja ILMIÖ festivaali järjestetään pe 19.7. - la 20.7.2024 Turun Vanhassakaupungissa, Taiteen talon ja Brinkkalan sisäpihoilla.

Open call -menettelyllä festivaali pyrkii tavoittamaan paremmin monimuotoisia taiteen tekijöitä sekä sellaisia ryhmittymiä, jotka eivät elä samassa kuplassa festivaalin vakiintuneen yleisön kanssa.

Ehdotus voi olla esimerkiksi veistos, installaatio, performanssi, esitystaiteellinen teos, nukketeatteri-esitys - tai jotain ihan muuta. Festivaalin tuottajat ja monitaiteen kuraattori toivovat mahdollisimman yllättäviä ja ennalta-arvaamattomia teoksia sekä taidesisältöä myös lapsille. ILMIÖn lapsiperheille avoin festivaaliaika on tuttuun tapaan lauantaina 20.7. klo 18 saakka.

Valinnoissa suositaan vähemmistön edustajia, kuitenkin huomioiden kaikki tulleet hakemukset. Päätökset valituista teoksista tehdään huhtikuun loppuun mennessä ja valinnat tekee ILMIÖn monitaiteen tuottaja sekä kuraattori Fatima Amokrane yhdessä festivaalin tuotantotiimin kanssa. 

Tarjottavan teoksen tulee olla valmiiksi olemassa oleva.

Hakuaika: 21.3.–14.4.2024 klo 00 saakka. Valinnoista ilmoitetaan huhtikuun loppuun mennessä. 

Kokonaiskustannusten tulee olla max 500€ (sisältäen mm. palkkion, matka-, materiaali- ja pystytyskulut).

Teoksen tulee olla festivaaliympäristöön sellaisenaan soveltuva TAI pienillä kustannuksilla sellaiseksi muutettava (sään- ja festarikansan kestävä). Huomioi edellä mainittu palkkio. 

Hakemukset osoitteeseen ilmiotaide(at)gmail.com. Hakemukseen tulee sisällyttää kirjallinen kuvaus tarjottavasta teoksesta, mahdolliset kuva- ja/tai videomateriaalit, taiteilijabio sekä kustannussuunnitelma. 

 

-------

 

ILMIÖ festival is looking for artists and art pieces for this year’s festival via a popular open call. The open call is open for applications during 21.3.–14.4.2024 and ILMIÖ festival is held on Fri 19.7. - Sat 20.7.2024 at Turku, in the inner yards of Taiteen talo and Brinkkala.

With the art open call, the festival aims to reach out to more combinational artists and groups, that don’t necessarily live in the same bubble as the festival’s established attendants.

The open-call proposal can be for example a sculpture, an installation, a performance, or a puppetry show - or completely something else. The festival’s art curator and producers wish for pieces that are as surprising and unpredictable as possible, as well as art content for children. ILMIÖ welcomes families with kids to enjoy the festival spirit at ILMIÖ on Saturday 20.7. until 18 o’clock.

For this open call, producers hope primarily for proposals from minority applicants but will mind all the applications. The applications are considered by ILMIÖ’s art producer and curator Fatima Amokrane together with the festival producers. 

The art piece you’ll offer needs to be ready-made. 

Period of applying: 21.3.–14.4.2024 at 00. We’ll announce all the decisions by the end of April. 

The total compensation can be a max of 500€ (including f.ex. artist’s reward, travel, material, and construction costs)

The art piece offered should be suitable for a festival OR easily turned into one (weather- and festival people proof). Note the reward. 

Send the letter of application to ilmiotaide(at)gmail.com. The application needs a description of the art piece offered, possible photo and video material, an artist bio, and a cost plan.