KEHITTÄMÖ - HAKUILMOITUS 2023-2024

AVEK ja Suomen Kulttuurirahasto ovat käynnistäneet vuonna 2022 Suomeen ensimmäisen audiovisuaalisen alan kehittämisohjelman, joka keskittyy uusien tekijöiden ammatilliseen kehitykseen.

Mikä

Kehittämö on AVEKin ja Suomen kulttuurirahaston yhteishanke, jonka tavoitteena on antaa lupaaville nuorille av-alan taiteilijoille puitteet ja tuki ensimmäisen suuremman teoksensa kehittämiseen sekä oman taiteellisen äänensä ja käsialansa vahvistamiseen. Hankkeeseen osallistuvia tekijöitä tuetaan tulevan teoksen valmistelemisessa tuotantoon, rahoituksen saavuttamisen ja yleisön tavoittamisen edellyttämillä tavoilla.

Kehittämöön valitaan viisi tekijää teoksineen. Jokaiselle teokselle räätälöidään kehittämissuunnitelma yhdessä valitun tekijän, tuotantoyhtiön ja AVEKin projektille nimeävän kansainvälisen mentorin kanssa. Teokselle myönnetään kokonaisuudessaan 55 000 euron tuki kehittämiseen, josta 52 000 euroa suunnataan tuotantoyhtiölle. Mentoroinnin kulut ohjelma maksaa erikseen.

Teoksen kehittämiseen varataan n. kuusi kuukautta. Kehittämön tuloksia esitellään Finnish Film Affair -tapahtumassa syksyllä 2024.

Mihin, kenelle, miten

Kehittämöön voivat hakea ammattiin valmistuneet tai muuten ammatillisesti riittävät näytöt omaavat tekijät, joilla on uusi alkuperäisidea ensimmäiseen ammattimaisesti tuotettuun pitkään yksittäiseen fiktio- tai dokumenttielokuvaan, mediataideteokseen tai muuhun audiovisuaalisen teokseen. Uudella teoksella tarkoitetaan sellaista teosta, joka ei ole vielä saanut apurahoja tai tukia tuotantoyhtiön kautta. 

Haun voi tehdä yksin tai työryhmänä. Hakijan tai jokaisen työryhmän jäsenen tulee liittää hakemukseen vähintään yksi aiemmin valmistunut teos.

Haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa (hakukierros 1) tekijä hakee Kehittämöön yksityishenkilönä tai työryhmänä ideallaan audiovisuaalisesta teoksesta.
Hakijoiden joukosta valitaan 10, joille myönnetään 3 000 euron tuki toisen hakuvaiheen mahdollistamiseksi.

Haun aikataulu

  • Hakukierros 1 alkaa 22.8. ja päättyy 10.10.2023 klo 16.00. 
  • Hakuinfo 12.9. klo 10–11.00, suomeksi / 11-12.00 englanniksi. Ilmoittaudu infoon.
  • Haun ensimmäisen vaiheen päätökset kymmenestä valitusta tehdään joulukuussa 2023
  • Verkostoitumistilaisuus tammikuun 2024 alku
  • Hakukierros 2 lyhytlistan 10:lle valitulle 15.1.-15.2.2024
  • Kehittämöön valitut viisi projektia julkistetaan maaliskuussa 2024.

Haun toisen vaiheen aluksi 10 valitulle tekijälle/työryhmälle järjestetään verkostoitumistilaisuus tuotantoyhtiöiden kanssa tammikuun 2024 alussa. Tilaisuus on tarkoitettu erityisesti niille tekijöille, joilla ei vielä ole ollut kontaktia tuotantoyhtiöön. Mahdollisuuksien mukaan verkostoitumistilaisuuteen kutsutaan myös muita hakijoita.
Tekijän tulee etsiä itselleen tuotantoyhtiö. Haun toisessa vaiheessa hakemuksen tekevät tuotantoyhtiöt, jotka sitoutuvat yhdessä tekijän kanssa tehtävään kehittämissuunnitelmaan.

Arviointi ja päätökset

Hakemusten arviointi perustuu kokonaisarviointiin, jossa ehdotetun teoksen ainutkertaisuuden ja laadun ohella painotetaan hakijan lähettämää näytettä omasta työstään.
Kehittämö-hakemuksia arvioidaan ensimmäisessä vaiheessa AVEKin ulkopuolisten asiantuntijoiden avustuksella, ja päätöksen kymmenestä jatkoon päässeestä tekevät AVEKin tuotantoneuvojat ja johtaja.

Päätökset viidestä tuen piiriin valitusta projektista tekevät AVEKin tuotantoneuvojat ja johtaja yhdessä tekijöitä mentoroimaan tulevan kansainvälisten mentoreiden ryhmän kanssa.

Hakemuksia arvioitaessa voidaan käyttää myös muuta AVEKin ulkopuolista asiantuntemusta.

AVEKin johtokunta vahvistaa päätökset. Päätöksistä ilmoitetaan hakijoille henkilökohtaisesti.

Ensimmäisen vaiheen 3 000 euron tuen raportointi katsotaan tehdyksi, kun tekijä/työryhmä on yhdessä tuotantoyhtiön kanssa tehnyt hakemuksen toisessa hakuvaiheessa.

HAKEMINEN: Hakukierros 1/tekijät ja työryhmät

Hakemus täytetään AVEKin hakujärjestelmässä.

Ennen hakemuksen tekemistä sinun tulee rekisteröityä hakijaksi hakujärjestelmässämme. Ohjeet rekisteröitymiseen löydät hakujärjestelmän etusivulta ja rekisteröitymissivulta.

Hakemus

Hakemus tehdään AVEKin jatkuvassa haussa oleviin tukiin, käyttökohteena ”Kehittämö”. Henkilön tietojen lisäksi hakemukseen täytetään seuraavat tiedot (Huom: lihavoidut otsikot ovat lomakkeen otsikoita):

Hakemuksen otsikko

Hakemuksen nimen alkuun tunnus KEHITTÄMÖ, jonka jälkeen teoksen nimi ja sen muoto. Esimerkiksi: KEHITTÄMÖ: Ruusun aika, kokeellinen pitkä näytelmäelokuva

Tuen käyttötarkoitus lyhyesti ja yleistajuisesti

Lyhyt kuvaus teoksesta, lyhyt synopsis, one-liner tai muu soveltuva kuvaus.

Haettava summa ja kokonaisbudjetti

Haettava summa ja kokonaisbudjetti on 3 000 euroa.

Hankkeen kustannusarvion erittely – ei tarvitse täyttää

Laajempi sisältökuvaus

Teoksen päivitetty sisältökuvaus. Kerro laajemmin teosideastasi, voit liittää myös liitteitä ja visuaalista materiaalia, mutta kuvaile teoksesi muoto ja keskeiset ajatukset jo tässä (max. 5000 merkkiä).

Työsuunnitelma

Kerro tässä, missä vaiheessa teoksen kehittämistä olet, mitä ajattelet, että siinä seuraavaksi pitäisi tehdä, tai minkälaisia tarpeita teoksen kehittämisessä on. Kerro myös, mitä ajattelet teoksen esitys- ja levityspotentiaalista sekä toiveistasi niiden suhteen. Kerro minkälaisena tekijänä itsesi näet, ja millä tavalla näytteesi edustaa tekemistäsi.

Pakolliset liitteet:

  • Linkki aiempaan audiovisuaaliseen teokseen, jonka katsot mahdollisimman hyvin edustavan sinua tekijänä. Työryhmä: joko aiempi yhdessä tehty teos, tai kunkin työryhmän jäsenen omat näytteet. Hakemuslomakkeessa tulee selvittää, kuinka näytteet edustavat hakijan/työryhmän yhteistä tekemistä.
  • Selvitys hakijan aikaisemmasta toiminnasta: CV tai muu esittely taiteellisesta toiminnasta tai muusta, jolla on relevanssia kehitettävän teoksen kannalta.

Muut liitteet:

Voit liittää halutessasi hakemukseesi myös muita liitteitä. Pidä kuitenkin huolta siitä, että hakemuslomakkeessa on kaikki tarpeellinen ja keskeinen tieto teoksestasi. Liitteisiin voi lisätä myös muita linkkejä, esimerkiksi materiaalia ehdotetun teoksen esittelemiseen.

Lisätiedot

Hakemukseen liittyvä asiointi hakemusjärjestelmän kautta.

Vastauksia hakua koskeviin kysymyksiin löydät myös Usein kysytyt kysymykset -sivulta.

Hakemuksista ei anneta palautetta.