Haetaan kuvataiteilijaa tekemään taiteellista työtä!

Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut hakee Kesäkuvataiteilijaa jo kahdeksatta kertaa. Kahden kuukauden mittaisen (8.7.-8.9.2024) kesäpestin ideana on palkata uransa alussa oleva kuvataiteilija tai taideopiskelija tekemään omaan taiteelliseen työhönsä kytkeytyvä julkinen taideprojekti. Kesäkuvataiteilijan projektin tulee jollain tavalla näkyä kaupunkilaisille tai osallistaa. Toivomme hakijoiksi eri-ikäisiä, eri paikkakunnilta tai kulttuureista tulevia taiteilijoita. Suomen kielen taito ei ole välttämätön. Hakemuksen voi lähettää myös englanniksi. 

Toivomme hakijalta projektiehdotusta, joka tuo esille ajatuksia muistomerkeistä, muistamisen perinteestä ja tulevaisuudesta nykytaiteen keinoin. Mikä on muistamisen arvoista? Esimerkiksi monitaiteiset, prosessimaiset, paikkasidonnaiset, performatiiviset ja tapahtumallisen taiteen toteutukset ovat mahdollisia taiteen tekemisen tapoja kesäkuvataiteilijan työskentelyjaksolle. Kesäkuvataiteilijan työpiste on taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetassa ja hän työskentelee osana Seinäjoen taidehallin työyhteisöä. Työjakson tarkemmat työtehtävät muotoutuvat taiteilijan ideoiden, kiinnostuksen kohteiden ja menetelmien mukaan keskustelussa Seinäjoen taidehallin kanssa.

Hakuaika 5.2.-3.3.2024. Kuntarekryn kautta

Kuntarekry:  Työavain SEI-01-16-24

https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/kesakuvataiteilija-sei-01-16-24/

 

____________________________________________________________________

 

We are looking for a visual artist to do artistic work!

The Cultural Services of the City of Seinäjoki is looking for a Summer Artist for the eight time. The idea of ​​the two-month long (July 8th – September 8th, 2024) summer job is to hire a visual artist or art student at the beginning of their career to implement a public project that is based on their own artistic practice. We welcome applicants of different ages, localities and backgrounds. The application can also be sent in English.

We invite you to submit a project proposal that raises ideas about memorials, the tradition of remembrance and the future of remembrance through contemporary art. What is worth remembering? For example, multidisciplinary, process or event-based, site specific or performative practices are possible for the Summer Artist’s working period. The Summer Artist will join the Kunsthalle Seinäjoki team at the Art and Culture Centre Kalevan Navetta.  Specific details for the working period are shaped depending on the artist's ideas, interests and methods in a dialogue with Kunsthalle Seinäjoki.

Application period 5.2.-3.3.2024. 

Through Kuntarekry: Work key SEI-01-16-24

https://www.kuntarekry.fi/en/jobs/summer-artist-2024-sei-01-16-24/