Kokoontuminen - Taidekentän keskustelutilaisuus Kiasmassa

Kiasma kutsuu taidekenttää keskustelemaan ja jakamaan ajatuksia ajankohtaisista taidemaailmaa puhuttavista aiheista. Museo haluaa tarjota taiteilijoille ja taiteen parissa toimiville alustan kuulla ja jakaa ideoita, huolia ja ilon aiheita.

Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 24.4. klo 13-16 Kiasman Seminaari-tilassa. Avoimen tilaisuuden fasilitaattoreina toimivat Sonya Lindfors ja Riku Lievonen.

Kaksi kiinnostavaa teemaa on mietitty ennalta ja tilaa on jätetty myös yhdelle osallistujien ehdottamalle aiheelle.

  1.  Taiteen toimintaympäristön muutos

  2.  Taide ja aktivismi

  3.  Ehdota omaa aihetta

Tilaisuus on kaikille avoin, mutta osallistujamäärä on tilan vuoksi rajattu 60 henkilöön. Varmistathan osallistumisesi ilmoittautumalla viimeistään 14.4.2024. Ilmoittautumislomakkeessa voit samalla kertoa, mikä teema kiinnostaa sinua tai ehdottaa omaa aihetta. Ehdotukset käydään läpi ennen tilaisuutta.

Tilaisuuden pääkieli on englanti.

Webropol-linkki ilmoittautumiseen https://link.webropolsurveys.com/EP/FA7E7D63ABEB47FD

Tapahtumaa ovat olleet suunnittelemassa Nykytaiteen museo Kiasman puolesta Saara Hacklin ja Jonna Strandberg.

Kansallisgalleria on kuvataiteen valtakunnallinen museo. Se ylläpitää kolmea Suomen tunnetuimmista museoista, jotka ovat Ateneumin taidemuseo, Nykytaiteen museo Kiasma ja Sinebrychoffin taidemuseo. Lisäksi se hallinnoi kansallista taidekokoelmaa sekä siihen liittyvää arkistoa, rakentaa kulttuuriperintöä ja edistää taiteellista sivistystä.

***

Gathering - Art Community Discussion in Kiasma

Kiasma invites the art community to discuss and share thoughts on current topics relevant to the art world. The museum aims to provide a platform for artists and those involved in the arts to listen to and exchange ideas, concerns, and causes for joy.

The gathering takes place on Wednesday, April 24, from 1 pm to 4 pm in the Kiasma Seminar Room. The facilitators for this open event are Sonya Lindfors and Riku Lievonen.

Two themes have been pre-considered, and space has also been set aside for one topic suggested by the participants

  *   Transformed Conditions of the Art Field

  *   Art and Activism

  *   Propose Your Own Topic

The event is open to everyone, but due to space constraints, the number of participants is limited 60 persons. Please ensure your participation by registering no later than April 14, 2024. In the registration form, you can also indicate which theme interests you, or if you wish to propose a new topic. Suggestions will be reviewed prior to the event.

The main language of the event is English.

Webropol link for registration: https://link.webropolsurveys.com/EP/FA7E7D63ABEB47FD

The event has been planned by Saara Hacklin and Jonna Strandberg on behalf of the Museum of Contemporary Art Kiasma.

The Finnish National Gallery is the national museum of fine arts. It operates three of Finland?s best-known museums: the Ateneum Art Museum, the Museum of Contemporary Art Kiasma and the Sinebrychoff Art Museum. It also manages the national art collection and its archives, develops Finnish cultural heritage and promotes art to the wider public.