Riikka Kontio tekee opinnäytetyötään taiteilijan kohtaamasta häpeästä Turun AMK:n taideakatemiassa. Kontio kerää kuvataiteilijoilta materiaalia lyhyen kyselyn avulla, johon pääset vastaamaan alla.

"Hei kuvataiteilija!

Teen opinnäytetyötäni Turun AMK:n taideakatemiaan liittyen taiteilijan häpeään. Kerään kokemuksia suomalaisten kuvataidejärjestöjen jäseniltä.

Vastaaminen on nopeaa ja helppoa ja vie vain pari minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti. Kyselyn yhteydessä ei kerätä henkilörekisterin muodostavia henkilötietoja.

Kyselyn vastauksia ja tuloksia voidaan julkaista opinnäytetyössäni tai siihen liittyvissä julkaisuissa ja näyttelyissä."

Ystävällisesti, Riikka Kontio

Vastaathan kyselyyn 24.3.2023 mennessä: https://link.webropolsurveys.com/S/83024CCC1F21CEB2