Kehomme toimivat raameina sille, mitä tunnistamme toisissamme ja itsessämme.” - Judith Butler

Suomen valokuvataiteen museon galleriatilan avointa hakua ohjaa syksyn 2023 ja kevään 2024 ajan teema ”kapinoiva keho”. Teemallisen painotuksen tarkoitus on tarjota museolle ja valituille tekijöille mahdollisuus syventyä aiheeseen ja siihen liittyviin ajankohtaisiin kysymyksiin, kuten:

Millaisia asetelmia vastaan keho kapinoi? Mikä herättää kapinan, tai miksi se on joissain kehoissa aina? 

Jotkut kehot ovat politisoidumpia kuin toiset – niitä rajoitetaan, hallitaan, kontrolloidaan, ja käytetään väärin vallan välineenä. Millainen on vapautta vaativa keho? Mitä tapahtuu, kun keho kääntyy poliittiseksi toimijaksi? 

Millainen on kollektiivinen keho asettuessaan jotain vastaan, jonkin puolelle, huutomerkiksi jonkun äärelle? Millainen on kehon suhde toisiin kapinan keskellä? 

Museo kannustaa hakijoita tarttumaan aiheeseen näiden tai muiden itseä puhuttavien kysymysten ja näkökulmien kautta. Haku on avoin kaiken muotoiselle linssipohjaiselle tekemiselle. Hakea voi yksin tai ryhmänä.

Tämän kertaisen haun valitsijapaneeliin on kutsuttu mukaan kuraattori Nimco Kulmiye Hussein. Museon puolelta paneeliin osallistuvat kuraattorit Orlan Ohtonen ja Tiina Rauhala.

Tietoa hakuprosessista

Hakemus tehdään sähköisesti. Hakemuksen tulee muodostua yhdestä pdf-tiedosta, joka muodostuu seuraavista osa-alueista.

  1. Hakijan nimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
  2. Näyttelyhakemusteksti, max. kaksi liuskaa. Hakemustekstistä tulee käydä selkeästi ilmi millaiselle näyttelylle haetaan näyttelyaikaa, ketkä hakevat sekä jos mahdollista mistä osiosta näyttely muodostuu. Jos näyttely on vielä suunnitteluvaiheessa, tämä ei haittaa. Tekstissä tulee vain selkeästi kertoa näyttelysuunnitelman sisällöstä.
  3. Suosittelemme, että hakemukseen sisällytetään lyhyt, yhden kappaleen mittainen, englanninkielinen tiivistelmä.
  4. Kuvanäytteet. Jos näyttely on vielä suunnitteluvaiheessa, voi hakija halutessaan liittää kuvanäytteisiin kuvia joistakin aikaisemmista projekteistaan. Huom. Jos haet teokselle, joka sisältää liikkuvaa kuvaa, lisää hakemustekstiisi linkki, josta voimme käydä katsomassa teostasi/sen suunnitelmaa.
  5. Hakijan / hakijoiden CV:t

Hakemukset käsittelevät Valokuvataiteen museon kuraattorit Tiina Rauhala ja Orlan Ohtonen, sekä ulkopuolinen kuraattori Nimco Kulmiye Hussein.

Näyttelyhaun valinnat tehdään 31.3.2023 mennessä. Haun tuloksista ilmoitetaan hakijoille sähköpostitse.

Lisätietoa/ More info