Olga ja Vilho Linnamon Säätiö on edistänyt luovaa työskentelyä, uutta ajattelua ja yhteiskunnallista toimintaa jo kuudetta vuosikymmentä jakamalla apurahoja ja avustuksia taiteen ja tieteen tekijöille sekä yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Säätiön toiminnan painopiste on kerran vuodessa järjestettävissä teemahauissa. Säätiön apurahat ovat haettavissa vuosittain toukokuussa: seuraava apurahahaku on 6.–31.5.2024. Hakuilmoitus julkaistaan vuosittain huhtikuun loppupuolella säätiön verkkosivuilla osoitteessa www.linnamonsaatio.fi (linkki)

Säätiö jakaa apurahoja vuorovuosin eri tahoille: parillisina vuosina taiteilijoille ja parittomina tieteen tekijöille. Apurahoista päättää säätiön hallitus vuosittain vaihtuvan asiantuntijaryhmän esitysten perusteella. Yhteisöille ja yleishyödyllisiin tarkoituksiin kohdistuvista apurahoista ja avustuksista säätiön hallitus päättää itsenäisesti ilman julkista hakumenettelyä.

Vuoden 2024 teemahaku: kokeilevuus

Millaista voi olla kuvataiteen kokeilevuus aikana, jona globalisaatio tasapäistää visuaalista kulttuuria ja niin taiteilijoilta kuin taiteen oppilaitoksilta vaaditaan vaikuttavuutta ja vastikkeellisuutta? Millaisia muotoja kokeilevuus voi saada linssipohjaisessa taiteessa?

Olga ja Vilho Linnamon Säätiö avaa toukokuussa kamerapohjaisesti työskentelevien kuvataiteilijoiden haettavaksi apurahoja teemalla Kokeilevuus. Teemahaulla säätiö haluaa tukea taiteilijoiden mahdollisuuksia irtaantua totutuista näkökulmista ja omassa työskentelyssä vakiintuneista ilmaisumuodoista ja keinoista. Taustalla on ajatus, että kuvittelukyvyn ja kriittisen ajattelun yhteistyönä syntyvä kokeilevuus pitää yllä taiteen elinvoimaisuutta.

Haku on suunnattu valokuvaa tai liikkuvaa kuvaa käyttäville suomalaisille tai Suomessa asuville ja toimiville ammattimaisille kuvataiteilijoille. Hakijoina voivat olla sekä yksittäiset taiteilijat että työryhmät. Kuvajournalismiin tai dokumenttieloku- vatuotantoihin liittyvät hankkeet eivät sisälly haun piiriin.

Olga ja Vilho Linnamon Säätiön myöntämät apurahat ovat joko henkilökohtaisia työskentelyapurahoja, hankkeisiin liittyviä kohdeapurahoja tai hankkeen toteuttamiseen liittyviä matka-apurahoja. Säätiö ei yleensä myönnä yli 13 000 euron suuruisia yksittäisiä apurahoja. Tämän kevään teemahaussa säätiö kuitenkin jakaa enintään kolme yksivuotista työskentelyapurahaa. Yksivuotinen apuraha on suuruudeltaan 26 000 euroa (2 166,66 € / kk).

Tiedot hakemuksen vaatimuksista ja tarkemmat hakuohjeet löydät säätiön verkkosivuilta kohdasta Apurahat / Apurahan hakijalle. Vuoden 2024 teemahaun apurahojen hakuaika on toukokuussa 6.–31.5.2024. Hakemus liitteineen toimitetaan säätiön verkkosivuilta löytyvän apurahojen verkkopalvelun kautta perjantaihin 31.5.2024 klo 23:59 mennessä. Myöhästyneitä tai muussa kuin säätiön ohjeistuksen mukaisessa muodossa tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätiedot: toimisto@linnamonsaatio.fi

Olga ja Vilho Linnamon Säätiön Hallitus

 

English

Olga and Vilho Linnamo Foundation is in its sixth decade in promoting artistic work, new thinking and social action by awarding grants to artists, researchers and for purposes of general interest. The Foundation’s modus operandi is based on a thematic annual call for applications. The annual application period for the Foundation grants is in May: the next round of applications is 6.–31.5.2024. The call for grant applications is published on the Foundation’s website https://linna- monsaatio.fi/en/linnamo-foundation/ (link) towards the end of April each year.

Awarding grants for arts in even years and for science in odd years, the Foundation follows an alternate-year funding cycle. In addition, the calls for grant applications are built around a specific annually changing theme addressing a particular set of actors within the larger frameworks of arts and science. The grant decisions are made by the Foundation’s board of trustees based on proposals by an advisory panel of experts. Grants to collectives as well as for purposes of general interest are decided upon independently by the board of trustees without a coordinated round of applications.

Thematic grant call for 2024: Experimentality

What kind of forms can experimentality take in visual arts in a time when visual cultures meet the homogenising forces of globalisation and both artists and institutions of art education are facing increasing demands of utility? What can experimentation be like in lens-based arts today?

Under the theme of Experimentality, Olga and Vilho Linnamo Foundation announces a new call for applications from artists working with lens-based media. Through this theme, the Foundation aims to support artists’ opportunities to envisage alternative perspectives and modes of working. The underlying idea is that experimentation, arising from the collaboration between imagination and critical thinking, plays a vital part in supporting the diverse potentialities of visual arts. The call is open for professional artists who live and work in Finland and who operate with photography, video, or other lens-based medium. Projects related to photojournalism or documentary films are not included in the call.

Applications are welcome from both individual artists and working groups. The grants awarded by the Foundation are either working grants, expenditure grants, or travel grants directly related to the realisation of a particular project. As a rule, the Foundation does not award individual grants exceeding the sum of thirteen thousand (13,000) euros. However, in this year’s thematic call, the Foundation will also award, at most, three individual one-year working grants. The amount of a one-year working grant is twenty-six thousand (26,000) euros. Guidelines for submitting an application are found on the Foundation’s website under the title Grants / For grant applicants.

The application and its required attachments must be submitted through the Foundation’s online grant service, available on the Foundation’s website, at the latest by Friday 31 May 2024, at 23:59 p.m. (UTC +3).

Further information: toimisto@linnamonsaatio.fi

Olga and Vilho Linnamo Foundation Board of Trustees