Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa. Ohjelma keskittyy lisäämään osaamisvaihtoa, yhteyksiä, läsnäoloa ja kiinnostusta Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin. Pohjoismaiden ja Baltian maiden liikkuvuusohjelma koostuu kolmesta eri tukimuodosta: liikkuvuustuesta, verkostotuesta ja residenssikeskusten tuesta.

Mihin tukea voi hakea?

Liikkuvuustuki tarjoaa yksityishenkilöille mahdollisuuden luoda yhteyksiä Pohjoismaihin ja Baltian maihin sekä hankkia osaamista ja tietoa Pohjolan ja Baltian eri osista. Tukea voidaan käyttää myös taide- ja kulttuurituotantojen esittämiseen sekä Pohjoismaiden ja Baltian taiteeseen ja kulttuuriin kohdistuvan kiinnostuksen lisäämiseen.

Liikkuvuustuki on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden ja muiden kulttuurialan ammattilaisten matkoihin ja/tai vierailuihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Näitä maita ovat: Ahvenanmaa, Färsaaret, Grönlanti, Islanti, Latvia, Liettua, Norja, Ruotsi, Suomi, Tanska ja Viro.

Matkan tarkoituksena voi olla esimerkiksi:

 • yhteistyö kollegojen kanssa toisessa Pohjoismaassa ja/tai Baltian maassa
 • vierailuesitys
 • näyttelyt
 • osallistuminen konferensseihin, kokoontumisiin ja työpajoihin
 • tutkimustyö.

Tukea ei voi hakea seuraaviin:

 • ainoastaan saman maan tai alueen sisällä tapahtuviin matkoihin
 • matkoihin, jotka suuntautuvat Pohjoismaiden ja Baltian ulkopuolelle tai ulkopuolelta
 • matkoihin, jotka ovat osa hakijan tutkintoon tähtääviä opintoja
 • organisaatio- tai yritysmatkoihin
 • julkisessa virassa (esimerkiksi valtion viraston, kunnan, alueen tai vastaavan palveluksessa) toimivien viranhaltijoiden työmatkoihin
 • jo toteutettuihin hankkeisiin. Tällä tukimuodolla tuetut hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 8 viikkoa hakuajan umpeutumisesta.

Liikkuvuustukea ei tavallisesti myönnetä residensseihin matkustaville taiteilijoille. Ohjelma tukee residenssitoimintaa erillisen tukimuodon kautta (residenssikeskusten tuki). Kaikki residenssit eivät kuitenkaan kuulu tämän tukimuodon piiriin. Koska liikkuvuusohjelman ensisijainen tarkoitus on vahvistaa ammattilaisten välistä taiteellista yhteistyötä, tukea residenssikeskukseen suuntautuvalle matkalle voidaan harkita, jos matkan pääasiallisena tarkoituksena on tehdä yhteistyötä muiden taiteilijoiden kanssa.

Opiskelijoille ei myönnetä liikkuvuustukea. Ammattitaiteilijat ja kulttuurialan työntekijät voivat kuitenkin joissain tapauksissa hakea tukea, jos matkan tarkoitus ei liity opintoihin vaan on osa taiteilijan jatkuvaa ammattitoimintaa.

Lisätietoa/ More info