Lempäälän kunta hakee portfoliohaun ja rinnakkaisen luonnostilauksen yhdistelmällä yhtä taiteilijaa tai taiteilijaryhmää toteuttamaan julkista taidetta yhteen uudiskohteeseen

Saikan alueen taidehankinnalla Lempäälän kunta haluaa lisätä asukkaidensa kulttuurihyvinvointia. Taidehankinta nostaa alueen laatua, viihtyisyyttä ja matkailullista vetovoimaa. Saikanpuistossa ja Kennäspuistossa sijaitsevien ulkoliikuntapaikkojen yhteyteen toteutettava julkinen taide luo mahdollisuuden taiteen kokemiseen odottamattomissa paikoissa sekä taiteen yhdistämisen luonnossa liikkumiseen toiminnallisella ja/tai vuorovaikutteisella tavalla. Taidetta on mahdollista sijoittaa myös Saikanpuiston ja Kennäspuiston yhdistävälle polulle. Polun toiselle puolelle on tulossa hiilenharmaa puistomuuntamo. Kennäspuistoon valmistuu pelikenttä ja Saikanpuiston ulkoliikuntapaikan viereen leikkipuisto. Leikkipuiston ja Saikantalon läheisyyden myötä alueella tulee liikkumaan asukkaiden ja muiden ulkoilijoiden lisäksi erityisesti lapsia ja nuoria. Sähköliitäntöjen tekeminen alueella esimerkiksi valotaiteen toteuttamiseksi on mahdollista.

Portfoliohaku

Portfoliohaun tavoitteena on saada tietoa taiteilijoista, heidän osaamisestaan ja kiinnostuksestaan tehdä taideteos tai useammasta osasta koostuva teoskokonaisuus Lempäälän uudiskohteeseen. Taideteoksen tai teoskokonaisuuden lopullinen sijainti määritetään luonnosvaiheessa yhdessä taiteilijan, valintaa tekevän työryhmän ja Lempäälän kunnan elinvoimajaoston keskustelun jälkeen. Portfoliohaku on avoinna 6.5.–3.6.2024 välisen ajan. Portfoliohakuun voivat osallistua Suomessa työskentelevät ammattitaiteilijat ja taiteilijatyöryhmät. Mikäli osallistujana on taiteilijatyöryhmä, vähintään yhden työryhmän jäsenistä tulee olla ammattitaiteilija. Hakijoilla tulee olla taiteelliseen työskentelyyn soveltuva koulutus ja/tai aktiivinen ja ammattimainen toiminta alalla sekä näyttöä kyvystä toteuttaa teos tai teoskokonaisuus itsenäisesti ja sovitussa aikataulussa. Eduksi katsotaan ympäristötietoinen asenne, kierrätysmateriaalien käyttö sekä näkemys ulkoliikuntapaikkojen yhteyteen toteutettavasta taiteesta. Toteutettava taide voi olla esimerkiksi toiminnallista tai vuorovaikutteista.

Luonnospalkkio ja budjetti

Portfoliohaun perusteella valitaan 2–3 taiteilijaa tai työryhmää, joilta tilataan luonnos valmistettavasta teoksesta tai teoskokonaisuudesta. Luonnoksesta maksetaan palkkio (3 000 € sis. alv) ja luonnoksen perusteella tehdään päätös teoksen tai teoskokonaisuuden tilauksesta. Toteutettavan teoksen tai teoskokonaisuuden kokonaisbudjetti on 100 000 € (sis. alv). Teoksen tai teoskokonaisuuden tilaaja pidättää oikeuden päättää tilauksesta luonnoksen jälkeen.

Valintakriteerit:

 • Tyylin ja tekniikan soveltuvuus ulkoliikuntapaikkojen yhteydessä sijaitsevaan toiminnalliseen ja/tai vuorovaikutteiseen teokseen/teoskokonaisuuteen
 • Teoksen/teoskokonaisuuden vaatimat kestävyys- ja turvallisuuskriteerit
 • Taiteellisen tuotannon omaperäisyys, kiinnostavuus
 • Potentiaali tuottaa ulkoliikuntapaikkojen yhteyteen soveltuva toiminnallinen ja/tai vuorovaikutteinen teos/teoskokonaisuus
 • Kokemus käyttäjäryhmien huomioimisesta (asuntomessukävijät, alueen asukkaat, liikunnan harrastajat, lapset, matkailijat)

Hakuilmoitus kokonaisuudessaan löytyy tämän linkin takaa.

Aikataulu

 • Portfoliohaku 6.5.–3.6.2024
 • Portfolioiden läpikäynti työryhmässä: touko–kesäkuu 2024
 • Rinnakkainen luonnostilaus: elo–marraskuu 2024
 • Luonnosten käsittely työryhmässä ja elinvoimajaostossa: marras–joulukuu
 • Taiteilijavalinnasta tiedottaminen: joulukuu 2024
 • Teoksen/teoskokonaisuuden valmistuminen: maaliskuu 2026

 

Kilpailun verkkosivut (linkki)