(In English below)

Saaren kartano on Koneen Säätiön ylläpitämä kansainvälinen taiteilija- ja tutkijaresidenssi Mynämäellä. Sen tehtävänä on tarjota eri alojen taiteilijoille ja tutkijoille rauhallinen työskentely-ympäristö ja hedelmällinen kohtauspaikka. Residenssin pitkäjänteistä toimintaa ja ajattelua määrittää ekologisuus, joka kattaa myös sosiaalisen ja henkisen kestävyyden. Avainsanoja ovat hitaus, oivallus ja muutos.

Residenssiin voi hakea yksittäiset eri alojen suomalaiset ja ulkomaiset ammattitaiteilijat, kirjailijat, kääntäjät, kuraattorit, kriitikot ja taiteilijaryhmät. Etusijalla ovat monialaiset, uudet tai valtavirran ulkopuoliset taiteenalat ja aiheet. 

Seuraava haku järjestetään 1.–31. maaliskuuta 2023.

Kahden kuukauden mittaiseen yksilöresidenssiin sisältyy asunto, työhuone ja kuukausiapuraha, jonka suuruus määräytyy kokemuksen mukaan (2 500 euroa / 3 000 euroa / 3 600 euroa / kk). Residenssiläiset maksavat itse matkansa, ruokansa ja tarvikkeensa. Ryhmät voivat hakea residenssiapurahaa 2–4 viikon työskentelyjaksoille. Lisäksi on mahdollista hakea ekologisen matkustamisen tukea residenssiin matkustamiseen Suomen ulkopuolelta.

Lue lisää Koneen Säätiön verkkosivuilta.

 

The Saari Residence, maintained by Kone Foundation, is a residence located in Mynämäki, Southwest Finland, for artists of all disciplines and nationalities. At the Saari Residence, artists and researchers can focus on their work in a peaceful rural environment and share their thoughts and experiences with colleagues. The residence’s long-term activities and thinking are underpinned by an ecological approach, which also covers social and psychological sustainability. Its keywords are slowness, insight and change.

The Saari Residence is an international residence with residency positions intended for individual professional artists, fiction writers, poets, novelists, translators, curators and critics, and artistic collectives of all disciplines and all nationalities. The selections for residents emphasise artists whose work is rejuvenating and topical, as well as new forms of art.

An individual residency spanning two months includes accommodation, a workroom and a monthly grant, the sum of which is determined by the applicant’s experience (€2,500 / €3,000 / €3,600 per month). The purpose of the grant is to cover the cost of living, travel and other expenses. Groups can apply for a grant for a work period of two to four weeks. It is possible to apply for support for ecological travel if you are coming to the Saari Residence from outside of Finland and travelling out of Finland when leaving. 

Read more here.