Taideparlamentti: Eurovaalit 2024

Taiteilijoiden työskentelyedellytykset Euroopassa

Taideparlamentti kokoaa europarlamenttivaalien alla asiantuntijat, tutkijat ja poliitikot keskustelemaan taiteilijoiden asemasta Euroopassa. Taiteen edistämiskeskus järjestää vuosittain Taideparlamentti-keskusteluita ajankohtaisista taidepoliittisista teemoista. Tapahtuma on englanniksi.

Kuva poistettu.

Tapahtuman tiedot

 

Tapahtuma-aika

Ma 13.5.2024 klo 12.00 — 14.00

 

Tapahtuman tyyppi

Webinaari

 

LINKKI VERKKOTILAISUUTEEN

Euroopan parlamentti on äskettäin ehdottanut EU:n kehystä kulttuuri- ja luovien alojen työntekijöiden elin- ja työolojen parantamiseksi. Kulttuurialan työlle on ominaista huonot toimeentulomahdollisuudet ja runsas rajat ylittävä liikkuvuus. Kansallisten sosiaalijärjestelmien yhteensovittaminen yhdessä muun toimeentuloa koskevan sääntelyn kanssa jättävät tekijät eriarvoiseen asemaan. Kulttuurialan ammattilaisten verkostot vaativat EU-valtioissa vahvaa kulttuurista ulottuvuutta poliittisiin ohjelmiin ja vaalikampanjoihin europarlamenttivaalien alla. 

Miten EU:ssa pystytään vaikuttamaan lainsäädännöllisten ja muiden ohjauskeinojen kautta siihen, että taiteilijoiden yhdenvertaiset työskentelyedellytykset toteutuvat koko EU-alueella? Miltä taiteilijoiden tilanne näyttää uusimman keväällä julkaistavan eurooppalaisen toimeentulotutkimuksen näkökulmasta? Millä keinoilla voidaan vahvistaa taiteen ja kulttuurin ekosysteemiä tunnistamalla alan haasteita, mahdollisuuksia ja tarpeita?

Taiteen edistämiskeskus on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto, joka vastaa erityisesti vapaan taidekentän taiteilijoiden ja yhteisöjen työn mahdollistamisesta. Taiken tehtävänä on edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. 

Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua. 

Tapahtuma on englanniksi. Tallenne tapahtumasta on saatavilla suomen- ja ruotsinkielisellä tekstityksellä kahden viikon kuluessa tapahtumasta.
 

Tilaisuuden ohjelma

Tilaisuuden juontaa Taiteen edistämiskeskuksen taiteen tukemisen päällikkö Henri Terho

klo 12.00 Avaus

klo 12.10 Euroopan komission työ taiteilijoiden toimeentulon kehittämiseksi
Barbara Stacher, Senior Expert, EU Cultural and Creative Sectors and Industries European Commission

klo 12.30 Kommenttipuheenvuoro: EU-tason suuntaviivojen merkitys Pohjoismaiden taide- ja taiteilijapolitiikassa
Maria Hirvi-Ijäs, erikoistutkija, Cupore 

klo 12.40 Taiteilijoiden ja kulttuuriammattilaisten eurooppalainen toimeentulotutkimus
Martin Clarke, Head of research, Panteia

klo 13.00 Järjestöjen vaikuttamistyö ja EU-vaalitavoitteet 
Lars Ebert, Secretary General, Culture Action Europe

klo 13.15 Keskustelu EU:n vaikutuksesta taiteilijoiden työskentelyedellytyksiin sekä vaikuttamisesta EU:ssa

Keskustelussa mukana:
Sirpa Pietikäinen, europarlamentaarikko, eurovaaliehdokas
Riku Nieminen, näyttelijä, eurovaaliehdokas

klo 13.50 Loppusanat