Kohdeapuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden yksittäisiin vuosien 2024–2025 aikana toteutettaviin projekteihin. Projekti tulee aloittaa vuoden 2024 aikana.

Kenelle?

Apurahat on tarkoitettu ammattitaiteilijoille ja heidän muodostamilleen työryhmille. Hakijana voi olla myös yksityinen elinkeinonharjoittaja (toiminimi).

Ammattitaiteilija luo, esittää tai tulkitsee taidetta pää- tai sivutyönään. Ammattitaiteilijalla on jonkin taidealan koulutus tai muulla tavalla hankittu taiteenalan ammattitaito.

Kuka päättää?

Valtion taidetoimikunnat päättävät apurahoista erityisasiantuntijan esittelystä.

Mihin tarkoitukseen?

Apuraha on tarkoitettu ammattitaiteilijoiden yksittäisiin, vuosien 2024–2025 aikana toteutettaviin projekteihin. Projekti tulee aloittaa vuoden 2024 aikana.

Voit hakea kohdeapurahaa vain yhdellä hakemuksella vain yhteen projektiin. Jos lähetät monta hakemusta, niistä arvioidaan uusin. Henkilökohtaisen hakemuksen lisäksi voit olla enintään yhden työryhmän yhteyshenkilönä ja jäsenenä muissa työryhmissä.

Valitse taiteenala, johon projekti pääosin kohdistuu. Monitaiteisen projektin kohdalla valitse se taiteenala, johon projekti parhaiten sopii.

Apurahan voi saada muun muassa

  • materiaalikustannuksiin
  • tuotantokustannuksiin
  • työskentelyyn projektissa 
  • matkakuluihin.

Apurahaa ei myönnetä:

  • perustutkinnon suorittamiseen
  • opintoihin liittyviin kustannuksiin
  • harrastajille / harrastuspohjaisiin projekteihin
  • kirjallisuuden kohdeapurahoja ei myönnetä tietokirjallisuuteen.

Kohdeapuraha on vähintään 2 500 euroa. Työskentelyyn voi hakea enintään 6 000 euroa henkilöä kohden.


Koko hakuilmoitus Taiteen edistämiskeskuksen verkkosivuilla (linkki)