Hakuaika päättyy viimeisenä hakupäivänä klo 16:00. Tämä on ehdoton määräaika sille, että hakemuksen täytyy olla perillä Taikessa.

Apurahaa voi hakea verkossa hakuaikana.

Taiteen edistämiskeskus edellyttää, että hakija on perehtynyt hakuilmoitukseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Kenelle?

Kuvataiteen näyttöapurahat on tarkoitettu kuvataiteen tekijöille (kuvataiteilijoille, valokuvataiteilijoille, sarjakuvataiteilijoille, kuvittajille, mediataiteilijoille ja muotoilijoille), jotka asuvat tai ovat asuneet pysyvästi Suomessa ja joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti.

Kuka päättää?

Kuvataiteen apurahalautakunta esittelystä.

Mihin tarkoitukseen?

Näyttöapurahat on tarkoitettu ammatilliseen luovaan työskentelyyn vuonna 2023. Apurahatyöskentelyn voi aloittaa aikaisintaan 1.5.2023.

Apurahaa ei myönnetä hakijalle

  • jolle on edellisenä vuonna myönnetty näyttöapuraha
  • jolla on samana vuonna valtion taiteilija-apuraha tai muu vähintään puolivuotinen työskentelyapuraha
  • jolle on myönnetty valtion ylimääräinen taiteilijaeläke.

Minkä suuruinen?

Näyttöapuraha myönnetään kuuden kuukauden pituisena työskentelyapurahana ja sen suuruus on 12 000 euroa.

Apurahansaaja maksaa apurahasta Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja tapaturmavakuutusosuuden, joka on noin 13–25 % apurahan kokonaissummasta. Vakuutusmaksusi määrä perustuu ikääsi sekä MYEL-työtuloosi, joka ilmoitetaan sinulle vakuutuspäätöksessä. Melan sivuilta saat lisätietoa apurahansaajan vakuutusmaksuista.

 

Lisätietoa/ More info