Suomen moniääniset ry:n kirjahanke Äänien kuuleminen - ilmiö ja kokemus

Hankkeen tavoite on tuottaa yleistajuinen tietokirja äänien kuulemisen kokemuksesta. Hankkeessa äänillä tarkoitetaan sisäisiä ääniä, joita muut eivät kuule. Tärkeää on tuoda esille ääniä kuulevien oma näkökulma ilmiön käsittelyssä. Tavoitteena on monikäyttöinen, matalalla kynnyksellä tietoa tarjoava kirja. Tarkoituksena on myös vähentää ilmiöön liittyvää stigmaa ja pelkoa. Lisäksi kirjaan tulee konkreettisia ohjeita ja vinkkejä siihen, miten äänien kanssa voi oppia tulemaan toimeen. Kirja on suunnattu ensisijaisesti ääniä kuuleville ja heidän omaisilleen sekä mielenterveysalan ammattilaisille.

Kirjan kirjoittajista FM, kuvataiteilija Henna Paasonen haluaisi haastatella ääniä kuulevia taiteilijoita äänten kuulemiseen liittyvästä luovuudesta ja taiteen tekemisestä. Taiteen avulla äänien kuulemisen kokemus voidaan nähdä merkityksellisenä ja mielenkiintoisena kokemuksena – mysteerisenä, mutta luonnollisena ihmisyyden ulottuvuutena. Miten äänimaailmasta ja äänien kanssa elämisestä voi ammentaa inspiraatiota ja sisältöä taiteelliseen ilmaisuun?

Projektissa noudatetaan tarkasti tutkimusetiikan periaatteita. Haastetteluaineiston käyttäjää Paasosta sitoo salassapitovelvollisuus. Haastatteluaineisto anonymisoidaan. Haastattelutallenteita ja niistä kirjalliseen muotoon tallennettuja tiedostoja säilytetään Paasosen tietokoneella, jonka käyttöoikeudet on rajattu ainoastaan hänelle. Tietokoneeseen on myös salasana.

 

Yhteydenotot:

Henna Paasonen
044-9738800
henna.paasonen@luukku.com