(In English below)

Valtiovarainministeriön asettama juhlarahalautakunta järjestää suunnittelukilpailun Vaalit demokratian perustana -juhlarahan taiteellisen suunnittelun toteutuksesta. Aiheesta lyödään nimellisarvoltaan 100 euron kultainen juhlaraha vuonna 2024. Juhlaraha-aiheella halutaan nostaa esille vapaiden vaalien tärkeyttä modernin demokratian peruspilarina.

Suunnittelukilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt ja ulkomailla asuvat Suomen kansalaiset.  

Yleinen ja yhtäläinen äänioikeus on antanut suomalaisille edellytykset vaikuttaa politiikkaan yli 100 vuoden ajan. Vaaleissa äänestäminen on ihmisiä yhteiskunnallisesti yhdistävä ja yhteisöllinen toimitus, ja vaalit muodostavat demokraattisen hallinnon keskeisimmän osan. Suomi oli ensimmäisten maiden joukossa, missä yleinen ja yhtäläinen äänioikeus käsitti sekä miehet että naiset. Vuoden 1906 eduskuntauudistus oli aikanaan radikaalein maailmassa, ja yhtäläinen äänioikeus oli ensimmäistä kertaa käytössä eduskuntavaaleissa 1907.  

Juhlarahat ovat keräilyesineitä, jotka välittävät suomalaiselle yhteiskunnalle ja valtiolle tärkeitä arvoja. Juhlarahojen aiheiden tulee pääsääntöisesti kattaa laajempia yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ulottuvuuksia, vaikka kyse olisikin yksittäisten henkilöiden, tapahtumien tai ilmiöiden muistamisesta. Suomessa on lyöty ja laskettu liikkeeseen juhlarahoja vuodesta 1951 lähtien, jolloin julkaistiin Helsingin olympiakisojen juhlaraha.  

Vaikka juhlarahojen aiheet juontavat historiasta, juhlarahat ovat oman aikansa tuotteita. Teosten tulee olla tekijänsä itsenäisiä taideteoksia.  

Vaalit demokratian perustana -juhlarahan suunnittelukilpailun osallistujilta toivotaan taiteellisia, aiheen- ja ajanmukaisia sekä toteutuskelpoisia kilpailuehdotuksia.   

Kilpailussa noudatetaan tämän kilpailuohjelman suunnittelukilpailun sääntöjä, jotka pohjautuvat soveltuvin osin Suomen Taiteilijaseuran kuvataidekilpailujen sääntöihin.


Kilpailussa jaetaan seuraavat palkinnot:  

 • I palkinto, toteutettava työ: 8 000 euroa  

 • II palkinto: 3 000 euroa  

 • III palkinto: 2 000 euroa  

 
Palkintolautakunnan muodostavat seuraavat henkilöt:  

Juhlarahalautakunta:  

 • Timo Huusko, intendentti, Ateneumin taidemuseo (pj)  

 • Juha Halonen, budjettineuvos, valtiovarainministeriö (varapj)  

 • Heli Snellman, toimistopäällikkö, Suomen Pankki  

 • Henrika Tandefelt, FT, dosentti, Helsingin yliopisto  

 • Pirjo Sanaksenaho, TkT, professori, Aalto-yliopisto   

 • Tuomas Sukselainen, VTT  

sekä  

 • Joonas Ahlava, TaM, kuvataiteilija, Suomen Taiteilijaseuran nimeämä edustaja  
   

Palkintolautakunta käyttää juhlarahan toimittajan (rahan lyöjä) edustajaa ja/tai erillistä asiantuntijaa rahan toteutettavuuden teknisenä asiantuntijana.  

Kilpailuaika päättyy perjantaina 02.06.2023 klo 16:00, johon mennessä kilpailuehdotukset on toimitettava Ateneumin taidemuseoon Kaivokatu 2, 00100 Helsinki (rakennuksen C-ovi). Kilpailuehdotuksia otetaan vastaan arkipäivisin klo 8:00-16:00. Kilpailu ratkeaa 30.06.2023 mennessä.

Kilpailuohjelmaan pääset tutustumaan täältä.
24.03.2023_Vaalit_demokratian_perustana_-juhlarahakilpailu.pdf

Sopimusliitteeseen pääset täältä:
LIITE_1_SOPIMUS_JUHLA-_JA_ERIKOISRAHOJEN_TEKIJÄNOIKEUKSIEN_LUOVUTUKSESTA.pdf

Lisätietoja kilpailun käytännön asioista antaa kilpailusihteeri, Lene Wahlsten, lene.wahlsten@ateneum.fi, puh. 050-5150834  

Kilpailuohjelmaa tai -ehdotuksia koskevia lisäkysymyksiä voi esittää kilpailun välityshenkilölle, Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiantuntija, Karolina Sinivuori, karolina.sinivuori@artists.fi, puh. 040-589 9548 

 

OPEN ART COMPETITION – INVITATION  

The commemorative coin committee appointed by the Ministry of Finance organises an open art competition for the design of a commemorative coin with the theme Elections as the Basis of Democracy. The commemorative coin will be minted in gold (nominal value 100 €) and published in 2024 to celebrate the importance of free elections as a basic pillar of modern democracy. 

The competition is open for Finnish citizens and people living in Finland.  

The commemorative coins are collector's items that convey important values for the Finnish society and the state. Commemorative coins have been minted since 1951, when the first coin celebrating the Olympic Games held in Helsinki was published.  

The commemorative coin committee looks for artistic and modern designs that successfully convey the theme of the coin.  

The Artists’ Association of Finland has approved the rules and instructions of the competition, which can be found here (in Finnish):
24.03.2023_Vaalit_demokratian_perustana_-juhlarahakilpailu.pdf

LIITE_1_SOPIMUS_JUHLA-_JA_ERIKOISRAHOJEN_TEKIJÄNOIKEUKSIEN_LUOVUTUKSESTA.pdf

All competition entries must be delivered to the Ateneum Art Museum, Kaivokatu 2, 00100 Helsinki, before Friday 02.06.2023, 4:00 PM.  

  

COMPETITION PRIZES  

1st prize (coin that will be minted): 8 000 €  

2nd prize: 3 000 €  

3rd prize: 2 000 €  

 

JURY  

The commemorative coin committee:  

 • Timo Huusko, Chief Curator; Collections, Ateneum Art Museum (chairman)  

 • Juha Halonen, Senior Ministerial Adviser, Ministry of Finance (vice chairman)  

 • Heli Snellman, Head of Division, Bank of Finland  

 • Henrika Tandefelt, Ph.D., Adjunct Professor, Helsinki University  

 • Pirjo Sanaksenaho, D.Sc. (architecture), Associate Professor, Aalto Univeristy  

 • Tuomas Sukselainen, Dr.Pol.Sc.  

and  

 • Joonas Ahlava, M.A., visual artist, jury member appointed by the Artists’ Association of Finland  

A technical expert will also advice the jury.  

For more practical and general information about the competition, please contact the secretary of the competition: Lene Wahlsten, lene.wahlsten@ateneum.fi, Tel. 050-5150834  

For more information about the competition rules and instructions, please contact the legal adviser at the Artists’ Association of Finland: Karolina Sinivuori, karolina.sinivuori@artists.fi, puh. 040-589 9548