Visuaalisen taiteen edistämiskeskus VISEKin apurahat visuaalisen alan taiteilijoille ovat haettavissa marraskuussa, 1.–30.11.2023. Apurahoja on jaossa yhteensä 63 000 euroa.

Kuvaston osana toimivan VISEKin apurahat perustuvat yksityisen kopioinnin hyvitykseen, jolla tekijöille korvataan tekijänoikeuslain sallima teosten yksityinen kopiointi. Varat hyvitykseen tulevat valtion budjetista. VISEK on jakanut kollektiivisen tekijänoikeuskorvauksen visuaalisen alan taiteilijoille apurahoina vuodesta 1987.

VISEK-apurahat myönnetään työskentelyapurahana vuodelle 2024. Apurahan suuruus on 3 000 €.

HAKUOHJEET
VISEK jakaa apurahoja visuaalisen alan ammattitaiteilijoille ja -taiteilijaryhmille taiteelliseen työskentelyyn. Apurahaa voivat hakea taiteellista työtä tekevät henkilöt, joko

  • omaan työskentelyyn tai
  • työryhmänä ryhmän jäsenten työskentelyyn. Työryhmän jäseniksi sopivia ovat vain taiteellista työtä tekevät henkilöt.

Mihin tarkoitukseen:
Työskentelyapurahan suuruus on 3 000 €. Tukea ei voi hakea takautuvasti jo tehdystä työstä, vaan apurahoja myönnetään vain tulevalle työskentelylle. Apurahaa ei myönnetä hankintakuluihin.

HAKEMUS
Apurahaa haetaan sähköisesti. Huom. hakupalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä kello 23:59 Suomen aikaa.

Hakemuksen liitteet:
Hakulomakkeen yhteydessä tulee lähettää seuraavat liitteet:

  • lyhyt kuvaus työskentelystä (max 1 000 merkkiä). Kerro selkeästi, mitä tulet tekemään apurahan aikana.
  • ansioluettelo (max 1 sivu); työryhmältä kaikkien työryhmän jäsenten ansioluettelot sekä
  • teoskuvat (max 5 kpl) teostietoineen tai linkit (max 3 kpl) ääni- ja videoteoksiin sekä niiden mahdolliset salasanat

Tallenna liitteet yhdeksi pdf-tiedostoksi ja nimeä tiedosto: sukunimi.etunimi.pdf. Hakemuksia, jotka eivät täytä hakuehtoja, ei oteta käsittelyyn.

ARVIOINTI JA PÄÄTÖKSET
Apurahahakemukset vertaisarvioidaan. Päätöksistä tiedotetaan helmikuussa 2024.

Apurahansaajien nimet julkaistaan Kuvaston verkkosivuilla, ja saajille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti sähköpostilla.

SELVITYS APURAHAN KÄYTÖSTÄ
VISEKin nimi pyydetään mainitsemaan apurahan avulla toteutetun teoksen yhteydessä, audiovisuaalisen teoksen tapauksessa esimerkiksi sen loppu-/esittelyteksteissä, tai näyttelykutsussa.

Apurahansaajan tulee toimittaa Kuvastolle lyhyt, vapaamuotoinen selvitys apurahan käytöstä vuoden 2024 loppuun mennessä. Työryhmän yhteyshenkilö vastaa työryhmän selvityksen toimittamisesta.

***

Tarkemmat hakuohjeet ja -lomake Kuvaston sivuilla (suomeksi) >>

Lisätietoja: palvelukoordinaattori Meri-Maaria Kiianmaa, meri-maaria.kiianmaa@kuvasto.fi / p. 045 608 2901 (paikalla ma–to)