Konstnärsgillet i Finland är en påverkar- och sakkunnigorganisation inom bildkonsten som företräder över 3 000 yrkeskonstnärer. Vi främjar bildkonstnärernas ställning och arbetsförutsättningar samt stärker bildkonstens betydelse i samhället.

Sällskapet

Konstnärsgillet i Finlands huvudsakliga uppgift är att övervaka och främja bildkonstens ställning, förutsättningarna för bildkonstnärers arbete samt att stärka konstens betydelse i samhället. Vi genomför vår uppgift genom aktivt kulturpolitiskt påverkansarbete och intressebevakning samt genom att erbjuda tjänster, stöd och information för yrkesverksamhet som bildkonstnär.

Vi förmedlar aktuell information om branschen såväl till beslutsfattare, medier som konstintresserade. Vi utvecklar praxis och strukturer inom området för bildkonst i nära samarbete med andra aktörer inom konstens område. Sällskapet har en representant i beslutsfattande organ i sammanlagt över 20 stiftelser, föreningar eller organ.

Läs våra
mål för regeringsprogrammet under perioden 2023–2027.

Konstnärsgillet i Finland är medlem av International Association of Art (IAA)

Konstnärsgillet i Finland består av sex medlemsförbund som är riksomfattande konstnärsorganisationer: 

MålarförbundetFinlands KonstgrafikerFotokonstnärernas FörbundFinska SkulptörförbundetFinlands Bildkonstorganisationes Förbund och MUU Artists' Association.

Vi erbjuder en aktuell översikt över modellerna för beställning, finansiering och genomförande av offentlig konst i Finland. Det innebär också regler och information för de som beställer konst och för konstnärer.

Styrelse och representantskap

Konstnärsgillet i Finlands styrelse består av representanter för medlemsorganisationerna och de är alla yrkeskonstnärer.

Ordförande för föreningen är konstnären Teemu Mäki, doktor i bildkonst.

Siiri Haarla
Biträdande Paula Puoskari

Målarförbundet

Vice ordförande Anna Niskanen
Biträdande Katri Naukkarinen

Fotokonstnärernas Förbund

Iina Heiskanen
Biträdande Emma Peura

Finlands Konstgrafiker

Ville Mäkikoskela
Biträdande Reetta Gröhn-Soininen

Finska Skulptörförbundet

Juhani Räisänen
Biträdande Minka Heino

MUU Artists' Association

Jenni Turunen


Finlands Bildkonstorganisationes Förbund

 

Representantskap

Representantskapet för Konstnärsgillet i Finland sammanträder två gånger om året. Vid representantskapets sammanträden representeras medlemsförbunden av de konstnärsmedlemmar som årligen väljs. Vid representantskapets sammanträden behandlas styrelsens verksamhetsplan och budget samt verksamhetsberättelse och bokslut. Representantskapet beslutar också om medlemsavgifter och grunderna för de förtroendevaldas arvoden samt om godkännande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet. Dessutom väljer representantskapet styrelsens ordförande och medlemmar.

Kontakt

Konstnärsgillet i Finland
Stora Robertsgatan 3–5 A 22
00120 Helsingfors

Kontaktinformation: 
aaf@artists.fi
 

Annukka Vähäsöyrinki
Verksamhetsledare
annukka.vahasoyrinki@artists.fi
Tel. 0400 773 105

Hanna Hannus
Kommunikationschef 
hanna.hannus@artists.fi
Tel. 050 307 2127

Viivi Kuosa
Jurist
viivi.kuosa@artists.fi
Tel. 040 589 9548

Marketta Tuomainen
Koordinator
marketta.tuomainen@artists.fi
Tel. 040 8345 170
(mån-thu)