Taiteilija tekee veistosta työhuoneessaan.

Suomen Taiteilijaseuran laatima kuvataiteen osto-opas on hyödyksi erityisesti hankkiessasi taidetta näyttelyistä ja teosmyyntitapahtumista. Taidetta voi ostaa myös esimerkiksi suoraan taiteilijalta tai taiteen verkkokaupoista ja taidelainaamoista.

Taiteen ostaminen on helppoa; riittää, että pidät teoksesta ja hinta tuntuu kukkarollesi sopivalta. Toisinaan näyttelyistä voi ostaa teoksia myös osamaksusopimuksella. 

Ostaessasi taidetta näyttelystä tai teosvälitystapahtumasta, varmista, että teos on myynnissä. Jos teoksen alla ei ole tarraa, on se vapaa. Punainen tarra osoittaa, että teos on myyty. Vihreä tai sininen tarra tarkoittaa teoksen olevan varattu. 

Grafiikan teoksia, valokuvia ja videoita on useimmiten myynnissä useampia kappaleita eli edition osia. Mikäli teostiedoissa on esimerkiksi merkintä 1/6 ja teoksen vieressä on yksi punainen tarra, saat sinä seuraavana ostajana editiosta seuraavan numeron eli 2/6. Yksi punainen tarra ei siis vielä tarkoita, ettetkö sinäkin voisi hankkia omaa kappalettasi teoksesta. 

Lähesty gallerian henkilökuntaa tai asiakaspalvelua, ja kerro ostohaluistasi. Henkilökunta täyttää sinulle ostosopimuksen. Mikäli haluat hetken miettiä ostopäätöstäsi, voit myös varata teoksen. Varaus on voimassa sopimuksen mukaan. Voit sopia ostosta tai varauksesta myös käynnin jälkeen ottamalla yhteyttä sähköpostitse näyttelyn järjestäjään. 

Ostetun teoksen voi noutaa näyttelyn päätyttyä. Myyntipaikan henkilökunta auttaa mielellään kaikissa kysymyksissä.

 

Erilaisia taideteoksia

Maalaus 

Maalauksia on monenlaisia, kuten on myös värejä ja maalausalustojakin: akvarellilla, akryylillä, guassilla, temperalla, tussilla, öljyväril- lä toteutettu teos paperille, kankaalle, levylle. Tekniikat vaihtelevat, ja voivat olla hyvinkin kokeellisia. Kuva-aiheeltaan maalaus voi olla esimerkiksi asetelma, maisema, henkilökuva tai värejä, tilaa ja muotoja tutkiva abstrakti teos. 

Veistos, esinekooste, installaatio 

Veistos on kolmiulotteinen taideteos. Perinteisten pronssin, kiven, betonin ja puun lisäksi kuvanveiston materiaalinen kirjo on nykyään valtavan laaja. Veistos voi olla myös taiteilijan taideteoksena esittämä tehdasvalmisteinen esine eli ns. ready made tai erilaisia tekniikoita ja materiaaleja yhdistävä esinekooste. Installaatio on tilateos, joka ottaa tilan haltuunsa, asettaa katsojan osaksi teosta ja vaikuttaa mm. tilan, äänen, kuvan ja valon yhdistelmällä. Installaatio toteutetaan uuteen tilaan taiteilijan antamien kirjallisten ohjeiden avulla. 

Grafiikka 

Taidegrafiikkaa vedostetaan painolaatoilla kohopaino-, syväpaino- tai laakapainomenetelmällä. Taiteilija päättää vedosmäärän eli edition, joka ilmoitetaan teoksessa numeroin: 3/25 kertoo vedoksen järjestysnumeron suhteessa kokonaisvedosmäärään. 

Grafiikan vakiintuneita tekniikoita ovat mm. linopiirros, metallipiirros, puupiirros, akvatinta, kuivaneulapiirros, kuparikaiverrus, mezzotinto, viivasyövytys, litografia eli kivipiirros ja serigrafia eli silkkipaino. 

Carborundum ja collagra a ovat grafiikan menetelmiä, joissa kaivertamisen sijaan painolaatan pintaan lisätään materiaalia. Carborundumtekniikassa kuva maalataan laatalle carborundum-jauheella ja collagrafiatekniikassa laattaan liimataan kollaasin tapaan eri materiaaleja. Monotypia on taidegrafiikan menetelmin tehty uniikkiteos, jota vedostetaan vain yksi kappale. Grafiikassa kokeillaan ja kehitetään jatkuvasti uusia tekniikoita. 

Video 

Videoteos on filmille, kaitafilmille, videonauhalle tai digitaaliseksi tiedostoksi kameralla kuvattu teos. Teoksen kesto saattaa vaihdella sekunneista tunteihin ja se esitetään näyttelytilassa monitorista tai yksi- tai monikanavaisena projisointina. Usein teos esitetään loputtomasti toistuvana luuppina. Videoinstallaatio on videoteoksen kolmiulotteinen esitysmuoto, joka on monitoreista, projisointipinnoista, kuvasta, äänestä ja muista elementeistä rakentuva ja tilaan asettuva kokonaisuus. 

Videoteos voi olla käsikirjoitettu elokuva, dokumentti, animaatio tai vaikkapa median ominaisuuksia tutkiva kohinasta, pikseleistä ja sähköimpulsseista koostuva abstrakti teos. Joskus taiteilijat käyttävät löydettyä kuvamateriaalia eli found footagea. Ostaessasi videoteoksen saat taiteilijan signeeraaman ja numeroiman videoteoksen esimerkiksi DVD-formaatissa, alkuperäisnauhan uusien esityskopioiden tekemiseksi sekä oikeuden esittää teosta julkisesti. Taiteilija toimittaa sinulle myös teoksen tekniset tiedot, sisältökuvauksen sekä kirjalliset ohjeet teoksen installoimiseksi. 

Performanssi 

Performanssi on ainutkertainen ja kokonaisvaltainen esitystapahtuma, joka voi noudattaa käsikirjoitusta tai perustua improvisaatioon. Se saattaa yhdistää ääntä ja hiljaisuutta liikkeeseen ja pysähtyneisyyteen, runoutta tanssiin tai kuvia musiikkiin. Usein kyse on hitaasti etenevästä prosessista, jossa taiteilija suorittaa jotain yksityiskohtaista tarkkuutta ja havainnointia vaativaa tehtävää. 

Keskittynyt yleisö on osa teosta. Joskus performanssi on katsojien osallistumista edellyttävä interaktiivinen teos. Tärkeintä on taiteilijan voimakas läsnäolo ja kokemuksen välittömyys. Ostaessasi performanssin saat esityksen, jonka hinta kattaa esiintymispalkkiot, materiaalikulut, matkakorvaukset, mahdollisesti tilattavan dokumentaation ja sen kustannukset. 

Ääniteos 

Ääniteos on erilaisista äänistä rakentuva soiva taideteos. Se tutkii äänen väriä ja esteettisiä ominaisuuksia. Teoksen äänimaailma syntyy äänien mekaanisen, sähkömekaanisen tai digitaalisen käsittelyn kautta. Ääniteos ei ole musiikkia vaikka se esitetäänkin usein kaiuttimista soittamalla. Ostaessasi ääniteoksen saat taiteilijan signeeraaman ja numeroiman alkuperäisteoksen esimerkiksi CD-formaatissa sekä oikeuden esittää teosta julkisesti. Taiteilija toimittaa sinulle myös teoksen tekniset tiedot, sisältökuvauksen sekä kirjalliset ohjeet teoksen installoimiseksi. 

Valokuva 

Valokuva on useimmiten laserin avulla digitaalisesta tiedostosta kromogeeniselle väripaperille valotettu lambdavedos. Se voi olla myös negatiivista valokuvapaperille valotettu mustavalkoinen hopeagelatiinivedos. Valokuva on esillä kehystettynä tai kehystämättömänä, usein esimerkiksi akryyli- tai alumiinilevylle pohjustettuna vedoksena. Valokuvan editio kertoo vedosten määrän. 

Taideteosten hoito-ohjeita 

Teos sijoitetaan kodissa mielellään sellaiseen paikkaan, jossa se ei altistu kosteuden, lämpötilan ja valaistusolosuhteiden suurille vaihteluille. Paperiteosten kohdalla on erityisen tärkeää huomioida, ettei teosta ripusteta suoraan auringonvaloon. 

Teos on hyvä kehystää, jollei taiteilija ole tarkoittanut teosta esitettäväksi ilman kehystä. Kehyksen voi myös vaihtaa omien mieltymysten mukaiseksi. Taiteilijalta on hyvä pyytää ohjeet teoksen ylläpitämiseksi. Ongelmatilanteissa on syytä ottaa yhteyttä konservaattoriin. 

 

Sanastoa


A.p. (artist’s proof). Taiteilijan itselleen vedostama grafiikanlehti tai valokuva ilmoitetun editiomäärän lisäksi. 

Carborundum. Grafiikan menetelmä, jossa laatan kaivertamisen sijaan painolaatalle levitetään carborundumhiekan ja liima-aineen seos. 

Collagrafia. Grafiikan menetelmä, jossa painolaattaan liimataan eri materiaaleja kollaasin tapaan. Lopputulos on usein reliefimäinen. 

C-print/ color print. Värivedos, joka on valotettu negatiivista valokuvapaperille. 

Diasec. Saksalaisen yrityksen rekisteröimä tuotemerkki menetelmälle, jossa vedos on kiinnitetty kahden akryylilevyn väliin. 

Digitaalinen värivedos/ digital c-print. Digitaalisesta tiedostosta valokuvapaperille valotettu vedos. 

Dibond. Alumiini/polyeteenilevy, jota käytetään pohjustuksessa.

Editio. Teoksen myytävien tallenteiden tai vedosten määrä, esim. 1/5 editio on ensimmäinen myytävä tallenne viiden kokonaismäärästä. 

Etsaus eli viivasyövytys on yksi käytetyimmistä metalligra ikan mene- telmistä. Teos tehdään kuparilaatalle teräspiirtimellä. Ennen piirtämis- tä laatta on käsitelty happoa kestävällä aineella. Piirtimen jälki paljas- taa alla olevan kuparin. Kun laatta upotetaan happoon, kuparikohtiin syöpyy ura. Valmis laatta väritetään ja vedostetaan. 

Fotosec. Pigmenttivedoksen ja akryylilasin yhdistävä pohjustusmenetelmä. Kuvavedos tehdään EPSON vedostimella opaali-, kiiltävä- tai metallipaperille ja suljetaan ilma- ja vesitiiviisti akryylilasin alle. 

Hopeagelatiinivedos. Perinteinen mustavalkovedos, joka on valotet- tu negatiivista valokuvapaperille. 

Monikanavainen teos. Kaksi tai useampi videokuva pyörii rinnakkain. Yksikanavainen teos koostuu puolestaan vain yhdestä videokuvasta. 

Kromogeeninen värivedos. Värivalokuva, joka on valotettu negatiivista valokuvapaperille. 

Lambda. Digitaalinen värivedos, joka on valotettu digitaalisesta tiedos- tosta laserin avulla kromogeeniselle väripaperille. 

Luuppi. Videoteoksen loputtomasti toistuva esitysmuoto. 

Masternauha. Videoteoksen alkuperäinen ja korkealaatuinen tallenne. 

Monotypia. Taidegrafiikan menetelmin tehty uniikkivedos. 

Pigmenttituloste tai mustevedos. Säilyvyydeltään erinomainen mustesuihkutuloste, joka on toteutettu arkistokelpoisin materiaalein. 

Screening. Näytös, jossa esitetään useista teoksista koostuva videokooste. 

Silisec. Lambda-lasertulostimella valokuvapaperille valotettu ja kerrostetuille akryyli- ja alumiinilevyille pohjustettu värivedos. 

Stop motion. Animaation animaatiotekniikka, jonka avulla staattiset esineet saadaan liikkumaan videoteoksessa. Tekniikka toimii siten, että esinettä liikutetaan vähän kerrallaan ja jokainen muutos kuvataan ruutu kerrallaan. Normaalinopeudella näytettynä kuvasarja luo illuusion liikkeestä. 

Syanotypia eli sinikopio on vanha valokuvan vedostustekniikka, jossa kuva valotetaan rautasuolojen avulla herkistetylle, huokoiselle materiaalille. 

Synopsis. Lyhyt kuvaus teoksen sisällöstä.