Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Suomen Taiteilijaseura edistää näyttelypalkkiojärjestelmän vakiinnuttamista yhteistyössä Ornamon ja Suomen museoliiton kanssa.

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Näitä työtehtäviä ovat esimerkiksi näyttelyn suunnittelu, ripustus, taideteosten kuljetukset sekä näyttelyn viestintään, markkinointiin tai oheistapahtumiin, kuten taiteilijatapaamisiin, osallistuminen. Kannatamme, että Suomeen vakiinnutetaan näyttelypalkkiomalli, joka takaa rahoituksen taiteilijoille maksettaviin näyttelypalkkioihin. 

Suomen Taiteilijaseura on pitkään edistänyt näyttelypalkkion vakiinnuttamista yhteistyössä Ornamon ja Suomen museoliiton kanssa. Näyttelypalkkioihin myönnettiin miljoonan euron määräraha vuoden 2021 valtion talousarvioon, ja opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan pysyvää näyttelypalkkiojärjestelmää. Työryhmässä Suomen Taiteilijaseuraa edustaa puheenjohtaja Teemu Mäki.

 

Keväällä 2020 julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä arviointiraportti ministeriön kolmivuotisesta (2017–2019) erityisavustuskokeilusta, joka tarjosi museoille tukea näyttelypalkkioiden maksamiseen. Kokeilusta saadut tulokset olivat positiivisia ja mallin vakinaistamista suositeltiin.

Näyttelypalkkiomallin vakiintuminen luo kuvataiteen kentälle merkittävän työllistävän rakenteen, jollaisia kuvataiteen alalla ei juurikaan ole. Rahoitusmuoto on suuri harppaus alan kehittymisessä: se vahvistaa taiteilijoiden toimeentuloa ja työn arvostusta sekä viitoittaa tietä laajemmin kohti yhtenäisiä sopimus- ja korvauskäytäntöjä.

Näyttelypalkkioista käydään parhaillaan keskustelua ympäri maailmaa. Useissa maissa on julkaistu suositukset näyttelypalkkioista tai taiteilijan työtunneista maksettavista palkkioista. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava MU-sopimus on parantanut kuvataiteilijoiden toimeentuloa ja selkeyttänyt heidän asemaansa sopimusosapuolena museonäyttelyiden yhteydessä.