Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Suomen Taiteilijaseura edistää näyttelypalkkiojärjestelmän vakiinnuttamista yhteistyössä Ornamon ja Suomen museoliiton kanssa.

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Näitä työtehtäviä ovat esimerkiksi näyttelyn suunnittelu, ripustus, taideteosten kuljetukset sekä näyttelyn viestintään, markkinointiin tai oheistapahtumiin, kuten taiteilijatapaamisiin, osallistuminen.

Suomen Taiteilijaseura on pitkään edistänyt näyttelypalkkion vakiinnuttamista yhteistyössä Ornamon ja Suomen museoliiton kanssa. Kannatamme, että Suomeen vakiinnutetaan näyttelypalkkiomalli, joka takaa rahoituksen taiteilijoille maksettaviin näyttelypalkkioihin. 

Keväällä 2020 julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä arviointiraportti ministeriön kolmivuotisesta (2017–2019) erityisavustuskokeilusta, joka tarjosi museoille tukea näyttelypalkkioiden maksamiseen. Kokeilusta saadut tulokset olivat positiivisia ja mallin vakinaistamista suositeltiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kevääksi 2021 työryhmän valmistelemaan pysyvää näyttelypalkkiojärjestelmää. Työryhmässä Suomen Taiteilijaseuraa edusti puheenjohtaja Teemu MäkiTyöryhmän raportti ja ehdotus näyttelypalkkiomalliksi julkaistiin kesäkuussa 2021. Suositukset ja järjestelmä ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuoden 2022 alusta.

Syyskuun 2021 budjettiriihessä hallitus esitti näyttelypalkkion vakiinnuttamiseen miljoonan euron määrärahaa vuoden 2022 talousarvioon. Eduskunta hyväksyy ensi vuoden talousarvion joulukuussa.

 

Näyttelypalkkiomallin vakiintuminen luo kuvataiteen kentälle merkittävän työllistävän rakenteen, jollaisia kuvataiteen alalla ei juurikaan ole. Rahoitusmuoto on suuri harppaus alan kehittymisessä: se vahvistaa taiteilijoiden toimeentuloa ja työn arvostusta sekä viitoittaa tietä laajemmin kohti yhtenäisiä sopimus- ja korvauskäytäntöjä.

Näyttelypalkkioista käydään parhaillaan keskustelua ympäri maailmaa. Useissa maissa on julkaistu suositukset näyttelypalkkioista tai taiteilijan työtunneista maksettavista palkkioista. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava MU-sopimus on parantanut kuvataiteilijoiden toimeentuloa ja selkeyttänyt heidän asemaansa sopimusosapuolena museonäyttelyiden yhteydessä.