Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus näyttelyn eteen tehdystä työstä. Suomen Taiteilijaseura edistää näyttelypalkkiojärjestelmän vakiinnuttamista ja laajentamista.

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus näyttelyn eteen tehdystä työstä. Näitä työtehtäviä ovat esimerkiksi näyttelyn suunnittelu, ripustus, taideteosten kuljetukset sekä näyttelyn viestintään, markkinointiin tai oheistapahtumiin, kuten taiteilijatapaamisiin, osallistuminen.

Mitä on tapahtunut tähän mennessä? 

Suomen Taiteilijaseura on pitkään edistänyt näyttelypalkkion vakiinnuttamista museoihin yhteistyössä Ornamon ja Suomen museoliiton kanssa. Kannatamme, että Suomeen vakiinnutetaan näyttelypalkkiomalli, joka takaa rahoituksen taiteilijoille maksettaviin näyttelypalkkioihin. 

Näyttelypalkkiomallin vakiintuminen luo kuvataiteen kentälle merkittävän työllistävän rakenteen, jollaisia kuvataiteen alalla ei juurikaan ole. Rahoitusmuoto on suuri harppaus alan kehittymisessä: se vahvistaa taiteilijoiden toimeentuloa ja työn arvostusta sekä viitoittaa tietä laajemmin kohti yhtenäisiä sopimus- ja korvauskäytäntöjä.

Keväällä 2020 julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä arviointiraportti ministeriön kolmivuotisesta (2017–2019) erityisavustuskokeilusta, joka tarjosi museoille tukea näyttelypalkkioiden maksamiseen. Kokeilusta saadut tulokset olivat positiivisia ja mallin vakinaistamista suositeltiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kevääksi 2021 työryhmän valmistelemaan pysyvää näyttelypalkkiojärjestelmää. Työryhmässä Suomen Taiteilijaseuraa edusti puheenjohtaja Teemu MäkiTyöryhmän raportti ja ehdotus näyttelypalkkiomalliksi julkaistiin kesäkuussa 2021. Suositukset ja järjestelmä ehdotettiin otettavaksi käyttöön vuoden 2022 alusta.

Vuoden 2022 valtion talousarvioon varattiin näyttelypalkkioille ensimmäisen kerran pysyväisluonteinen miljoonan euron määrärahaa. Avustushaku museoille avattiin Museoviraston kautta.

Maaliskuussa 2023 Museovirasto julkisti laajentavansa avustusta laajemmalle hakujoukolle kuin pelkästään VOS-museoille. Määräraha säilyi kuitenkin edelleen saman 1 M€:n suuruisena.

Suomen Taiteilijaseura on myös selvittänyt kustannusarvion näyttelypalkkiomallin laajentamiselle gallerioihin sekä laatinut ehdotuksen näyttelypalkkiomallin soveltamiseksi gallerioissa. Näyttelypalkkiomallin laajentaminen on yksi Suomen Taiteilijaseuran hallitusohjelmatavoitteista kaudella 2023-2027.

Näyttelypalkkioista käydään parhaillaan keskustelua ympäri maailmaa. Useissa maissa on julkaistu suositukset näyttelypalkkioista tai taiteilijan työtunneista maksettavista palkkioista. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava MU-sopimus on parantanut kuvataiteilijoiden toimeentuloa ja selkeyttänyt heidän asemaansa sopimusosapuolena museonäyttelyiden yhteydessä.

 

Fair Pay for Artists -symposiumi 24.9.2021

Fair Pay for Artists -näyttelypalkkiosymposiumin järjestivät 24.9.2021 yhteistyössä Suomen Taiteilijaseura, brittiläinen kuvataiteen kattojärjestö a-n the Artist Information Company sekä eurooppalaisten kuvataidejärjestöjen yhteistyöjärjestö International Association of Art (IAA) Europe. 

Näyttelypalkkio ja muut kuvataiteen korvauskäytännöt ovat viime vuosina nousseet kulttuuripolitiikan puheenaiheeksi monissa Euroopan maissa. Palkkiomallin vakiintuminen on tällä hetkellä ajankohtainen myös Suomessa. Symposiumissa kansainväliset puhujavieraat kertoivat esimerkkejä reiluista kuvataiteen korvauskäytännöistä sekä esittelivät eri maiden näyttelypalkkiomalleja.

 

Seminaarin ohjelma

Welcoming words
Julie Lomax, CEO, a-n The Artists Information Company

Opening speech
Antti Kurvinen, Minister of Science and Culture, Finland

How will artists get paid in the future? The rising importance of getting commercial income not only from selling art, but also from presenting art (linkki esityksen dioihin)
Teemu Mäki, Chairperson, The Artists’ Association of Finland

Kunstenaarshonorarium – the exhibition payment model in the Netherlands (linkki esityksen dioihin)
Rune Peitersen, Platform BK

Our collaborative working strategies, within the individual institutional, survival model
Jane & Louise Wilson, Newcastle University

Panel discussion: Implementation of the exhibition payment model in Finland as a political process.
Henri Terho, Special Advisor, Arts Promotion Centre Finland
Sakarias Sokka, Researcher, Cupore - Center for Cultural Policy Research
Hilkka Kemppi, MP, Member of the Education and Culture Committee of the Finnish Parliament
Moderator Annukka Vähäsöyrinki, Director, The Artists’ Association of Finland

Working Artists and the Greater Economy (W.A.G.E.): The politics of labour and work in an atomized field
Richard Birkett, Curator and member of W.A.G.E board

Juontaja: Laura Boxberg, Frame Contemporary Art Finland