Hallituksen ensi vuoden budjettiehdotukseen sisältyy miljoonan euron määräraha näyttelypalkkioiden vakiinnuttamiseen.

Taiteilijoille maksettavat näyttelypalkkiot ovat vakiintumassa osaksi kuvataiteen julkista rahoitusta. Hallitus esittää ensi vuoden talousarvioon miljoonan euron määrärahaa näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen.

Näyttelypalkkio on kuvataiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. Näitä työtehtäviä ovat esimerkiksi näyttelyn suunnittelu, ripustus, taideteosten kuljetukset sekä näyttelyn markkinointiin ja oheistapahtumiin, kuten taiteilijatapaamisiin, osallistuminen. Suomen Taiteilijaseura on pitkään edistänyt näyttelypalkkion vakiinnuttamista yhteistyössä Ornamon ja Suomen museoliiton kanssa.

”Näyttelypalkkiomalli on todella tarpeellinen lisä kuvataiteen julkiseen tukeen. Se kohentaa konkreettisesti kuvataiteilijan näyttelyn pitämisestä saamaa tuloa ja edistää reiluja korvauskäytäntöjä. Moni ei ehkä hahmota, että aiemmin taiteilija ei ole välttämättä saanut lainkaan korvausta näyttelynsä järjestämiseen liittyvästä työstä”, sanoo toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.

Näyttelypalkkioiden vakiintuminen luo kuvataiteen kentälle merkittävän työllistävän rakenteen, jollaisia kuvataiteen alalla ei juurikaan ole. Rahoitusmuoto on suuri harppaus alan kehittymisessä: se vahvistaa taiteilijoiden toimeentuloa ja työn arvostusta sekä viitoittaa tietä laajemmin kohti yhtenäisiä sopimus- ja korvauskäytäntöjä. Näyttelypalkkio täydentää tekijänoikeudellista näyttelykorvausta, jonka taiteilija saa teostensa julkisesta esittämisestä.

”On loogista ja oikeudenmukaista, että taiteilija saa tuloa nimenomaan teostensa esittämisestä ja sen eteen tekemästään työstä. Suurin osa kuvataideyleisöstä nauttii taiteesta nimenomaan katsomalla sitä näyttelyissä. Teosmyyntiä ei, varsinkaan museonäyttelyistä, välttämättä tule ollenkaan, vaikka näyttelyyn valmistautuminen on taiteilijalle aina iso ponnistus”, Vähäsöyrinki sanoo.

Näyttelypalkkioista käydään parhaillaan keskustelua ympäri maailmaa. Useissa maissa on julkaistu suositukset näyttelypalkkioista tai taiteilijan työtunneista maksettavista palkkioista. Esimerkiksi Ruotsissa vastaava MU-sopimus on parantanut kuvataiteilijoiden toimeentuloa ja selkeyttänyt heidän asemaansa sopimusosapuolena museonäyttelyiden yhteydessä. Eri maiden esimerkkejä esitellään Suomen Taiteilijaseuran järjestämässä symposiumissa Keskustakirjasto Oodissa 24.9.2021.

Keväällä 2020 julkaistiin opetus- ja kulttuuriministeriön teettämä arviointiraportti ministeriön kolmivuotisesta (2017–2019) erityisavustuskokeilusta, joka tarjosi museoille tukea näyttelypalkkioiden maksamiseen. Kokeilusta saadut tulokset olivat positiivisia ja mallin vakinaistamista suositeltiin. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti kevääksi 2021 työryhmän valmistelemaan pysyvää näyttelypalkkiojärjestelmää. Työryhmän raportti ja ehdotus näyttelypalkkiomalliksi julkaistiin kesäkuussa 2021. Suositukset ja järjestelmä ehdotetaan otettavaksi käyttöön vuoden 2022 alusta.

Eduskunta hyväksyy lopullisen talousarvion vuodelle 2022 joulukuussa.