Lausunnot ovat yksi väylä vaikuttaa kuvataiteen alaa koskevaan päätöksentekoon. Lausunnoilla otamme kantaa kuvataiteen alaa tai taiteilijoiden työtä koskevaan lainsäädäntöön tai päätöksentekoon niiden valmisteluvaiheessa. Lausuntomme päivittyvät tälle sivulle.

Kommentti Cuporen tut­ki­mus­ra­port­tiin: Suomalaisten näkemykset te­ki­jänoi­keus­jär­jes­tel­mäs­tä

16.11.2020

Alakohtainen liite yleisohjeeseen – Taideteosten myynti. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä

24.9.2020

Taide- ja tai­tei­li­ja­po­li­tii­kan suuntaviivat –työryhmän esitys taide- ja tai­tei­li­ja­po­li­tii­kan keskeisiksi tavoitteiksi

7.2.2019