Suomen Taiteilijaseuran edistää julkista taidetta ja taiteen tilaamisen hyviä käytäntöjä yhteistyössä useiden alan toimijoiden kanssa. Tarjoamme sekä taiteilijoille että taiteen tilaajille tietoa ja neuvoja julkisen taiteen toteuttamiseen.

 

Julkisen taiteen tekijälle

Julkisen taidetta tekevälle ja siitä kiinnostuneelle taiteilijalle on saatavilla monenlaisia työtä helpottavia materiaaleja. Olemme laatineet taiteilijoiden käyttöön oppaan kuvataidekilpailuun tai julkisen taiteen hakuun osallistuvien taiteilijoiden tueksi (2022).

Taiteilijan kannattaa tutustua myös Prosenttiperiaatteen käsikirja taiteilijalle -teokseen, joka on käytännöllinen opas kuvataiteilijalle tai muotoilijalle, joka haluaa tehdä julkisia taideteoksia. Käsikirjassa käsitellään johdonmukaisesti koko prosessi taiteen liittämisestä rakentamiseen taidehankkeen sopimuksen tekemisestä rakennustyömaalla toimimiseen ja lopulta taideteoksen ylläpitoon koko sen elinkaaren ajan.

Julkisen taiteen tekemisestä kiinnostuneen taiteilijan kannattaa myös liittyä Kuvataiteilijamatrikkeliin ja Taide rakentamisessa -taiteilijapankkiin.

Suomen Taiteilijaseuran kilpailuasiantuntija neuvoo jäsenjärjestöihimme kuuluvia taiteilijoita julkisen taiteen hankkeissa; esimerkiksi tilaussopimuksissa, kilpailuprosesseissa ja mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kilpailuasiantuntijan yhteystiedot löydät sivun alalaidasta ja Yhteystiedot-sivulta.

Lisää tietoa ja materiaaleja löydät sivustolta julkinentaide.fi.

Julkisen taiteen tilaajalle

Julkisen taiteen suosio kasvaa Suomessa, mikä tarkoittaa myös enemmän teostilauksia ja taidekilpailuja, joiden avulla teoksia hankitaan. Taide parantaa rakennetun ympäristön laatua ja viihtyisyyttä: kotikaupungin tai -kunnan julkinen taide onkin asukkaille tärkeää. Taidehankkeet luovat ammattitaiteilijoille arvokkaita työtilaisuuksia.

Julkista taidetta hankitaan Suomessa yleensä käyttäen viittä erilaista tilaamisen tapaa: avoin kilpailu, kutsukilpailu, rinnakkainen luonnostilaus, portfoliohaku tai suora tilaus taiteilijalta. Suora tilaus voi koskea joko uutta tai jo olemassa olevaa teosta. Lisätietoa taidekilpailun järjestämisestä ja Suomen Taiteilijaseuran kilpailusäännöt löydät Kilpailupalvelu-sivulta.

Taiteen rahoittamiseen on monia eri tapoja, jotka soveltuvat erilaisiin taidehankkeisiin, niin kunnille, sairaanhoitopiireille kuin yksityisille toimijoille. Suomessa vakiintunein tapa hankkia julkista taidetta on sitoutuminen prosenttiperiaatteeseen, jolloin rakennushankkeen kustannuksista noin prosentti osoitetaan taiteeseen.

Ylläpidämme yhdessä keskeisten julkisen taiteen toimijoiden kanssa sivustoa julkinentaide.fi, joka tarjoaa ajankohtaista tietoa julkisen taiteen hankkeista ja toteuttamisen tavoista taiteilijoille, taiteen tilaajille, rakennuttajille sekä muille julkisen taiteen kentällä toimiville ammattilaisille.

Kilpailupalvelu

Julkista taidetta hankitaan Suomessa yleensä käyttäen viittä erilaista tilaamisen tapaa: avoin kilpailu, kutsukilpailu, rinnakkainen luonnostilaus, portfoliohaku tai suora tilaus taiteilijalta. Tarjoamme taiteen tilaajan käyttöön avoimen kilpailun ja kutsukilpailun säännöt, jotka tarjoavat joustavan pohjan erilaisille ja eri kokoisille taidekilpailuille. Kilpailusäännöt ovat hioutuneet sadan vuoden kuluessa vastaamaan sekä tilaajien että taiteilijoiden etuja ja tarpeita. Lisäksi olemme laatineet rinnakkaisen luonnostilauksen ja portfoliohaun ohjeistukset tilaajien ja taiteilijoiden käyttöön.

Taiteilijaseuran kilpailuasiantuntija neuvoo julkisen taiteen tilaajaa läpi hankintaprosessin aina sopivan kilpailumuodon tai tilausmallin löytämisestä taiteilijavalinnan tekemiseen ja siitä tiedottamiseen. Nimitämme myös taiteilijajäseniä taidekilpailujen tuomaristoihin ja palkintolautakuntiin.

Suomen Taiteilijaseuran kilpailusääntöjen ja ohjeistusten käyttäminen on osoitus taidehankkeen ammattimaisuudesta, korkeasta taiteellisesta laadusta sekä taiteilijoiden tasapuolisesta kohtelusta tilausprosesseissa. Taiteilijaseura jakaa omissa viestintäkanavissaan tietoa vain niistä kilpailuista ja hauista, jotka noudattavat Taiteilijaseuran sääntöjä ja ohjeistuksia.