Suomen Taiteilijaseura on kuvataiteen vaikuttaja- ja asiantuntijajärjestö, joka edustaa yli 3 000 ammattitaiteilijaa. Edistämme kuvataiteilijoiden asemaa ja työskentelyedellytyksiä sekä vahvistamme kuvataiteen merkitystä yhteiskunnassa.

Toiminta

Suomen Taiteilijaseuran tehtävänä on valvoa ja edistää kuvataiteen asemaa, kuvataiteilijoiden työn tekemisen edellytyksiä sekä vahvistaa taiteen merkitystä yhteiskunnassa. Toteutamme tehtäväämme aktiivisen kulttuuripoliittisen vaikuttamistyön ja edunvalvonnan kautta, sekä tarjoamalla palveluita, tukea ja tietoa kuvataiteilijan ammatissa toimimiseen. 

Välitämme ajankohtaista tietoa alasta niin päättäjille, medialle kuin taiteen yleisöille. Kehitämme kuvataidekentän käytäntöjä ja rakenteita tiiviissä yhteistyössä muiden taiteenalan toimijoiden kanssa. Seuralla on edustaja yhteensä yli 20:n säätiön, yhdistyksen tai toimielimen päättävässä elimessä. Jäsenjärjestöinämme on kuusi valtakunnallista taiteilijajärjestöä.

Strategia ja säännöt

Suomen Taiteilijaseuran strategia 2022–2026

Suomen Taiteilijaseuran strategia vuosille 2022–2026 korostaa vaikuttamisen ja edunvalvonnan roolia Taiteilijaseuran toiminnassa. Toiminnan painopisteitä ovat myös viestintä, sidosryhmätyö sekä kuvataiteen asiantuntijapalvelut.

Taide ja taiteilijoiden työ rakentavat parempaa yhteiskuntaa jokaiselle. Siksi haluamme, että taiteilijoilla on riittävä toimeentulo ja mahdollisuudet harjoittaa ammattiaan kaikkialla Suomessa. Korkeatasoinen taide on demokratian ja hyvinvoinnin alusta, joka tuottaa sosiaalista, taloudellista ja henkistä arvoa sekä hyvää elämää.

Hallitus ja edustajisto

Suomen Taiteilijaseuran hallitus koostuu jäsenjärjestöjen edustajista, jotka ovat kaikki ammattitaiteilijoita.

Seuran puheenjohtajana toimii KuT, taiteilija Teemu Mäki.

Hallituksen jäsenet 2024:

Siiri Haarla / Taidemaalariliitto
Varajäsen Paula Puoskari

Varapuheenjohtaja Anna Niskanen / Valokuvataiteilijoiden liitto
Varajäsen Katri Naukkarinen

Iina Heiskanen / Suomen Taidegraafikot
Varajäsen Emma Peura

Ville Mäkikoskela / Suomen Kuvanveistäjäliitto
Varajäsen Reetta Gröhn-Soininen

Juhani Räisänen / MUU ry
Varajäsen Minka Heino

Jenni Turunen / Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto
 

Edustajisto

Suomen Taiteilijaseuran edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Edustajiston kokouksissa jäsenliittoja edustavat vuosittain valittavat taiteilijajäsenet. Edustajiston kokouksissa käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä toimintakertomus ja tilinpäätös. Edustajisto myös päättää jäsenmaksuista ja luottamushenkilöiden palkkioperusteista sekä tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä. Lisäksi edustajisto valitsee hallituksen puheenjohtajan ja jäsenet.

Jäsenjärjestöt

Suomen Taiteilijaseuraan kuuluu kuusi jäsenliittoa, jotka ovat valtakunnallisia taiteilijajärjestöjä.


MUU ry

Muu ry edustaa ja edistää Suomessa media-, video-, valo- ja äänitaidetta, performanssia sekä käsite- ja ympäristötaidetta. Yhdistykseen kuuluu noin 650 jäsentä. Muu ry toimii Kaapelitehtaalla, jossa se ylläpitää tapahtuma- ja näyttelytilaa.


Suomen Kuvanveistäjäliitto

Suomen Kuvanveistäjäliitto on ammattikuvanveistäjien valtakunnallinen järjestö, joka edistää ja esittelee suomalaista veistotaidetta ja tilallista taidetta. Liittoon kuuluu 450 jäsentä. Se neuvoo ja tiedottaa veistotaiteen ja julkisen taiteen asioista sekä ylläpitää Helsingissä Galleria Sculptoria ja myyntikokoelma Veistoskauppaa.


Suomen Kuvataidejärjestöjen liitto

Suomen Kuvataidejärjestöjen Liitto on alueellisten taiteilijaseurojen kattojärjestö ja edunvalvoja. Liiton tarkoituksena on koota eri puolilla maata toimivat seurat yhteistyöhön ja toimia niiden valtakunnallisena yhdyssiteenä. Liitto on kuvataiteen järjestöjen asiantuntija, joka rakentaa synergiaetuja, luovia verkostoja ja järjestää mm. järjestötoiminnan koulutusta ja muita palveluita taiteilijaseurojen työn tukemiseksi.


Suomen Taidegraafikot

Suomen Taidegraafikot ry edistää taidegrafiikan ja piirustustaiteen tunnettavuutta ja harjoittaa tiedotus- ja näyttelytoimintaa. Näyttelytoiminta sekä taidegrafiikan myynti- ja neuvontapalvelu palvelevat sekä yhdistyksen 370-henkistä jäsenistöä että yleisöä. Näyttelytila Galleria G ja myyntikokoelma Grafoteekki sijaitsevat Helsingissä.


Taidemaalariliitto

Taidemaalariliitto on ammattitaidemaalareiden valtakunnallinen järjestö, joka työskentelee kuvataiteen edistämiseksi ja taidemaalareiden ammatillisten ja sosiaalisten etujen parantamiseksi. Liittoon kuuluu 1 400 jäsentä. Liitolla on toimisto, taiteilijatarvikevälitys ja tm•galleria Helsingissä sekä vuosittainen teosvälitystapahtuma.


Valokuvataiteilijoiden liitto

Valokuvataiteilijoiden liitto ry vahvistaa valokuvataiteen ja valokuvataiteilijoiden asemaa ja arvostusta Suomessa. Liitossa on yli 450 jäsentä, henkilöiden lisäksi valokuvataiteen yhteisöjä. Liitto ylläpitää Valokuvagalleria Hippolytea Helsingissä. Se järjestää palveluja jäsenistölle sekä tuottaa valokuvataidetta edistäviä tapahtumia ja hankkeita.

Vuosikertomukset

Voit tutustua Suomen Taiteilijaseuran vuosikertomuksiin vuodesta 2015 lähtien alla olevista linkeistä:

Vuosikertomus 2022

Vuosikertomus 2021

Vuosikertomus 2020

Vuosikertomus 2019

Vuosikertomus 2018

Vuosikertomus 2017

Vuosikertomus 2016

Vuosikertomus 2015