Suomen Taiteilijaseura on luotettu ja asiantunteva kumppani kulttuuripoliittisessa päätöksenteossa. Seura ajaa taiteilijoiden asiaa myös muilla politiikan aloilla, kuten työ- sekä elinkeinopolitiikassa sekä sosiaali- ja terveyspolitiikassa.

Neljän vuoden välein julkaistavat hallitusohjelmatavoitteet ohjaavat vaikuttamistyötämme. Vuosina 2019–2023 seura edistää erityisesti seuraavia tavoitteita:

1. Nostetaan kuvataiteen rahoitus muiden taiteenalojen tasolle
2. Taiteen ja kulttuurin rahoitus nostettava pysyvästi vähintään yhteen prosenttiin valtion budjetista
3. Valtion taiteilija-apurahojen tasoa nostettava ja lukumäärää lisättävä
4. Lisätään valtion taiteilijaeläkkeiden määrää
5. Vakiinnutetaan näyttelypalkkiojärjestelmä
6. Vahvistetaan taiteen prosenttiperiaatetta
7. Kehitetään taiteilijoiden toimeentulopalettia
8. Kuvataiteen välittäjäportaan kehittäminen