Suomen Taiteilijaseura on luotettu ja asiantunteva kumppani kulttuuripoliittisessa päätöksenteossa. Seura ajaa taiteilijoiden asiaa myös muilla politiikan aloilla, kuten työ- sekä elinkeinopolitiikassa sekä sosiaali- ja terveyspolitiikassa.

Neljän vuoden välein julkaistavat hallitusohjelmatavoitteet ohjaavat vaikuttamistyötämme. Vuosille 2023–2027 seura edistää erityisesti seuraavia tavoitteita:

1. Kohotetaan taiteen ja kulttuurin rahoitus asteittain 2 prosenttiin valtion budjetista
2. Nostetaan kuvataide rahoituskuopasta
3. Investoidaan kuvataiteen yhteisöihin
4. Viedään suomalaista taidetta maailmalle
5. Korotetaan apurahojen määrää ja tasoa
6. Lisätään taiteilijaeläkkeiden määrää
7. Parannetaan itsensätyöllistäjien sosiaaliturvaa
8. Laajennetaan näyttelypalkkiomalli gallerioihin
9. Tuetaan julkista taidetta
10. Vahvistetaan kuvataiteilijan tekijänoikeuksia