Jatkuva haku!

AVEK Mediataiteen kohdeapuraha on yksityishenkilölle tai työryhmälle myönnettävä henkilökohtainen apuraha. Se on tarkoitettu pienimuotoisten mediataideteosten valmistamiseen. Tuki on aina teoskohtainen. Hakijalla tulee olla suomalainen henkilötunnus.

  • Tuen hakija toimii ammattimaisesti mediataiteen alalla.
  • Tuki kohdistuu uuden mediataideteoksen tekemiseen.
  • AVEKin tuki ei kata kaikkia teoksen tekemisen kuluja, vaan teoksella tulee olla myös muuta vahvistettua rahoitusta.
  • Teokseen liittyvät tekijänoikeusluvat ja mahdolliset korvaukset muille tahoille on huomioitu hakemuksessa.
  • Teokselle on sovittu julkinen ensiesitys tai näyttely.

Lisää informaatiota ja muita AVEKin apurahahakuja tästä linkistä!