Arvonlisäverovelvollisuuden alarajaa ollaan korottamassa nykyisestä 10 000 eurosta 15 000 euroon vuoden 2021 alusta alkaen. Lopullisesti lakimuutos vahvistetaan samanaikaisesti valtion ensi vuoden talousarvion kanssa joulukuussa.

Nykyisin taiteilijan teosmyynnin ja muun laskutettavan työn ylittäessä vuoden aikana 10 000 euroa, on hän myynneistään arvonlisäverovelvollinen. Ensi vuodesta alkaen raja olisi 15 000 euroa.

Jos taiteilijan arvonlisäverovelvollisen myynnin raja ylittyy verovuoden aikana, on vero suoritettava koko tilikauden myynnistä. Rajan ylittyessä taiteilijan tulee ilmoittautua arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Arvonlisäverovelvollisuus tarkoittaa, että taiteilijan tulee jättää paitsi esitäytetty veroilmoitus myös erillinen arvonlisäveroilmoitus.

Alarajan ylittyessä myynteihin tulee lisätä arvonlisävero, jonka veroprosentti on taideteosten osalta joko 10 % tai 24 % (vuonna 2020). Myynnin yhteydessä taiteilija perii ostajalta arvonlisäveron ja tilittää edelleen verottajalle. Vuotuisen myynnin jäädessä vastaisuudessa alle 15 000 euron, taiteilija ei ole myynneistään arvonlisäverovelvollinen ja teosmyynnin alv-veroprosentti on 0 %.

Taiteilijan arvonlisävero-ohje