Eduskunnan valtiovarainvaliokunta lisäsi talousarvioesitykseen yhteensä 200 000 euroa teosostoihin kotimaisilta nykytaiteilijoilta. Näyttelypalkkiomallin vakiinnuttaminen etenee, ja myös taiteilijapalkkojen kokeilemiseen kannustetaan.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta on saanut omalta osaltaan käsiteltyä valtion talousarvion vuodelle 2022. Mukana on kuvataiteen kannalta kiinnostavia uutisia.
 
Talousarvioesitykseen sisältyy 1 miljoonan euron määräraha näyttelypalkkiomallin vakiinnuttamiseen. Valiokunta pitää budjettimietinnössään tärkeänä, että näyttelypalkkiomallin jatkorahoitus turvataan ja että mallin toimivuutta, vaikutuksia ja kehittämistarpeita seurataan ja arvioidaan.

Valtiovarainvaliokunta hyväksyi budjettimietinnön yhteydessä myös lisärahat eli niin kutsutut eduskunnan joululahjarahat. Näissä kuvataide sai osansa koronapandemian elvytyksestä: Kansallisgallerialle lisättiin 100 000 euroa kotimaisten nykytaiteilijoiden taideteosten hankintaan ensi vuonna, ja niin ikään lisättiin Valtion taideteostoimikunnalle 100 000 euroa teoshankintoihin.

Lisätukea esitetään myös mm. Taidetestaajat-toiminnalle, joka on aiemmin pyörinyt yksinomaan säätiöiden rahoituksella. Taidetestaajat-toiminnan turvin Suomen kahdeksasluokkalaiset pääsevät tutustumaan taiteeseen, esimerkiksi näyttelyvierailuille.
 
Valtiovarainvaliokunta nosti esiin myös kysymyksen taiteilijapalkasta. Valiokunta pitää perusteellisena arvioida, voitaisiinko taiteilija-apurahoista siirtyä taitelijapalkkaan ja selvittää muun muassa mahdollisuudet taiteilijapalkkaa koskevan kokeilun järjestämiseen. Mietinnössä todetaan, että ”Toimeentulonsa varmistamiseksi monet joutuvat vaihtamaan alaa ja kouluttautumaan uudelleen, jolloin taiteilijakoulutukseen tehty investointi menee ainakin osittain hukkaan. Apurahan saajan asema on myös työttömyysturvaa, työterveyshuoltoa ym. koskevissa kysymyksissä palkansaajaa heikompi.”

Eduskunta hyväksyy talousarvion lopullisesti ennen joulua.