Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on luovuttanut raporttinsa, jossa se ehdottaa kuvataiteen alalle näyttelypalkkiojärjestelmää. Järjestelmän valmistelussa keskeisesti mukana olleet Suomen Taiteilijaseura, Ornamo ja Suomen museoliitto esittävät sen käyttöönottoa ja vakinaistamista vuoden 2022 alusta alkaen.

Näyttelypalkkio on taiteilijalle maksettava korvaus museonäyttelyn eteen tehdystä työstä. OKM:n asettama työryhmä on laatinut ehdotuksen, joka koostuu sopimus- ja palkkiokäytäntöjä koskevista suosituksista, maksettavien korvausten tasosta sekä mallin hallinnoinnista. Järjestelmän käyttöönotto ja suositusten toteutuminen edellyttää lisärahoitusta näyttelynjärjestäjille.

Työryhmän mukaan järjestelmällä halutaan turvata taiteilijoille ja näyttelynjärjestäjille oikeudet ja velvollisuudet näyttelyä varten tehtävästä työstä ja sen korvaamisesta sekä vahvistaa ja yhdenmukaistaa palkkiokäytäntöjä Suomessa. Näyttelypalkkiomallin käyttöönoton jälkeen olisi tärkeää, että mallin toimivuutta arvioidaan ja seurataan aktiivisesti.

Näyttelypalkkiota on valmisteltu ja testattu huolellisesti usean vuoden ajan, ja mallin hyödyt on todettu moninaisiksi. OKM:n kolmevuotinen näyttelypalkkiokokeilu oli onnistunut. Sen arvioitiin muun muassa edistävän museoiden ja taiteilijoiden yhteistyötä, parantavan taiteilijan toimeentuloa, vahvistavan museoiden taloutta sekä parantavan taiteen ja kulttuurin asemaa ja arvostusta yhteiskunnassa laajemmin.

”On hienoa, että saimme luotua yhteistyölle selkeät raamit. Uskon, että näyttelypalkkiomalli lisää museoiden ja taiteilijoiden yhteistyötä, mikä näkyy jatkossa entistä kiinnostavampina näyttelyinä ja tapahtumina”, Museoliiton toimitusjohtaja Kimmo Levä sanoo.

Kokeilusta laaditun arviointiraportin mukaan näyttelypalkkiomallin vakiinnuttaminen saa laajaa kannatusta sekä museo- että taidekentällä. Myös sivistysvaliokunta on suositellut vakiinnuttamista.

Huolella valmisteltu näyttelypalkkiomalli on tärkeää saada nyt voimaan koronapandemiaan ja kulttuurialan rahoitukseen liittyvästä epävarmuudesta huolimatta – pikemminkin juuri sen vuoksi. Malli on kustannuksiltaan pieni, mutta vaikutuksiltaan suuri keino tukea kuvataide- ja museoalan elpymistä ja hyvinvointia”, sanoo Suomen Taiteilijaseuran toiminnanjohtaja Annukka Vähäsöyrinki.


Lisätiedot:

Annukka Vähäsöyrinki
Toiminnanjohtaja, Suomen Taiteilijaseura

annukka.vahasoyrinki@artists.fi p. 040 077 3105

Anna Rikkinen
Asiantuntija, Ornamo
anna.rikkinen@ornamo.fi, p. 0
44 743 3577


Kimmo Levä
Toimitusjohtaja, Suomen museoliitto

kimmo.leva@museoliitto.fi, p. 040 166 2816