Suomen Taiteilijaseuran juristi on laatinut kuvataiteilijoille ohjeen, milloin taiteilijan tulee liittyä rahanpesun valvontarekisteriin ja miten laatia siihen liittyvä riskiarvio. Kuvataiteilijan tulee kiinnittää asiaan huomiota, mikäli taideteosten myynnin arvo on vähintään 10 000 euroa ja tietyt ehdot täyttyvät. Rekisteri liittyy joulukuussa 2019 voimaan tulleeseen rahanpesulakiin.

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä velvoittaa myös kuvataiteilijoita, jotka myyvät merkittävillä summilla taideteoksia. 

Rahanpesulain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tavoitteen toteuttamiseksi lakia sovelletaan 1.12.2019 alkaen kuvataiteilijoihin siltä osin kuin taiteilijalle maksetaan tai taiteilija ottaa vastaan maksusuorituksena yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina vähintään 10 000 euroa.

Tilanteissa, joissa kuvataiteilijalle maksetaan vähintään 10 000 euroa, tulee taiteilijan lähtökohtaisesti liittyä rahanpesun valvontarekisteriin ja laatia kirjallinen riskiarvio. Riskiarviossa taiteilija arvioi omaan toimintaansa kohdistuvia rahanpesuriskejä.

Suomen Taiteilijaseura laatimasta ohjeesta selviää tarkemmin, mitä tilanteita ja keitä velvollisuus liittyä rahanpesun valvontarekisteriin koskee. Poikkeuksen velvollisuudesta muodostavat esimerkiksi julkinen taide ja työkorvauksen muodossa maksetut taiteilijapalkkiot.  

Lue opas (PDF)

Lisätietoja:

Aura Lehtonen
aura.lehtonen@artists.fi
Suomen Taiteilijaseuran juristi